TB Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” năm 2020

17/12/2020

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------------------

Số: 19/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng “Điểm sáng tương lai” năm 2020

----------

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống, Ban thư ký Hội sinh viên trường thông báo Chương trình học bổng khuyến học Điểm sáng tương lai” năm 2020, như sau:

1. Số lượng:

- Số lượng: 10 suất (Dự kiến);

- Trị giá: 4.000.000đ/suất;

- Chương trình được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể sinh viên trường, thực hiện từ cấp Chi hội đến Liên Chi hội sinh viên Khoa/KTX và Hội Sinh viên trường;

- Đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả;

- Chương trình được thực hiện 2 lần/năm học.

2. Đối tượng – Tiêu chuẩn:

Đối tượng:

Sinh viên Hệ ĐHCQ từ khóa 43 đến khóa 45, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập.

Tiêu chuẩn:

- Có học lực từ 6.5 trở lên;

- Sinh viên chưa nhận học bổng nào trong năm 2020;

- Ưu tiên cho sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, có tham gia các hoạt động tình nguyện tại trường hoặc ở nơi sinh sống.

3. Hồ sơ xét học bổng bao gồm:

- Đơn xin học bổng có xác nhận của LCH SV Khoa/KTX (theo mẫu đính kèm);

- Thẻ sinh viên và thẻ hội viên photo;

- Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn, bản photo sổ hộ nghèo (có công chứng);

- Những giấy tờ minh chứng có liên quan.

4. Thời gian:

Các LCH SV Khoa/KTX nhanh chóng triển khai thực hiện theo tinh thần của kế hoạch và theo tiến độ thời gian như sau:

18/12 – 27/12/2020

- Triển khai kế hoạch đến tất cả sinh viên;

- Sinh viên hoàn thành hồ sơ và nộp về LCH SV Khoa/KTX để LCH SV tổng hợp danh sách và Hồ sơ học bổng (VP B2.604, Cơ sở B2);

28/12 – 29/12/2020

- LCH SV Khoa/KTX tổng hợp hồ sơ sinh viên đăng ký với đầy đủ thông tin (theo mẫu đính kèm) gửi về mail bantinhnguyen@ueh.edu.vn  đồng thời cc mail tritin201614@gmail.com

- Hồ sơ giấy ghi rõ đơn vị và gửi về VP Đoàn – Hội trường  B2.603 (279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10) trước 16h ngày 29/12/2020;

30/12/2020 – 06/01/2021

- Hội sinh viên trường xét các hồ sơ xin học bổng và thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng tại website youth.ueh.edu.vn và Fanpage Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên UEH;

10/01/2021

- Trao học bổng “Điểm sáng tương lai” tại  đêm  Gala Tuyên dương Sinh viên 5 Tốt ” năm 2020.


Trên đây là tiến độ thực hiện cho đợt xét trao học bổng Điểm sáng tương lai năm 2020, đề nghị các LCH SV Khoa/KTX tiến hành tuyên truyền rộng rãi cho toàn thể sinh viên ở các cơ sở Hội trực thuộc.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các cơ sở Hội;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Trần Nhật Hoàng