TB chương trình “Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” năm 2017

15/12/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------------

Số: 164/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v chương trình “Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” năm 2017

------------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017; Nhằm hỗ trợ các sinh viên của Trường đạt thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức Chương trình “Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” năm 2017, cụ thể như sau:

-         Số lượng: 04 suất. Trong đó:

+       02 suất dành cho học bổng “Tiếp sức thủ lĩnh”

+       02 suất cho các loại học bổng còn lại.

-         Tiêu chuẩn, điều kiện xét học bổng và trị giá học bổng:

·      Trường hợp 1: Học bổng LienVietPostBank tiếp sức tài năng” trao lần đầu tiên trị giá 3.000.000 đ/suất, dành cho các sinh viên khóa 43 đạt điểm cao khi đăng ký xét tuyển vào trường (lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu).

·      Trường hợp 2: Học bổng “LienVietPostBank tương thân tương ái”, trao lần đầu tiên trị giá 3.000.000 đ/suất, lần 2 trị giá 5.000.000 đ/suất, lần 3 trị giá 7.000.000 đ/suất và lần 4 trị giá 9.000.000 đ/suất.

+     Dành cho sinh viên khóa 40, 41, 42 có hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc diện chính sách hoặc sinh viên bị khuyết tật vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập;

§  Đối với sinh viên được trao lần 1: có điểm trung bình chung tích lũy của 02 học kỳ gần nhất từ 7.0 trở lên;

§  Đối với sinh viên được trao lần 2, lần 3 và lần 4: có điểm trung bình chung tích lũy của 02 học kỳ gần nhất cao hơn hoặc bằng điểm năm trước và đạt từ 7.0 trở lên;

+     Được sự giới thiệu của địa phương (hoặc nhà trường) thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, bị khuyết tật…;

+     Không có quá 02 môn thi lại (thi lần 2) trong năm xét học bổng;

+     Có kết quả rèn luyện năm xét cấp học bổng đạt từ loại tốt trở lên;

+     Viết một bài luận 500 từ với chủ đề do LienVietPostBank đưa ra và được đánh giá “đạt”.

·      Trường hợp 3: Học bổng “LienVietPostBank khuyến học” trao lũy tiến lần 2 trị giá 5.000.000 đ/suất, lần 3 trị giá 7.000.000 đ/suất và lần 4 trị giá 9.000.000 đ/suất.

+     Dành cho sinh viên khóa 40, 41, 42 đã từng nhận học bổng năm xét cấp 2015-2016 của LienVietPostBank;

+     Có điểm trung bình chung tích lũy của 02 học kỳ gần nhất cao hơn hoặc bằng điểm năm trước và đạt từ 8.0 trở lên;

+     Không thi lại/học lại môn nào trong năm xét học bổng;

+     Viết một bài luận 500 từ với chủ đề do LienVietPostBank đưa ra và được đánh giá “đạt”.

·      Trường hợp 4: Học bổng “Tiếp sức thủ lĩnh” trao lần đầu tiên trị giá 3.000.000 đ/suất, lần 2 trị giá 5.000.000 đ/suất và lần 3 trị giá 7.000.000 đ/suất.

+     Dành cho sinh viên là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường có nhiều đóng góp trong các phong trào của trường (có xác nhận của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên), cán bộ Đoàn chủ chốt của trường;

+     Tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, làm thủ lĩnh Đoàn.

§  Đối với sinh viên được trao lần 1:

ü  Có điểm trung bình chung tích lũy của 02 học kỳ gần nhất từ 7.0 trở lên;

ü Hoặc sinh viên khóa 43 tham gia công tác Đoàn ngay từ năm đầu tiên và có điểm trúng tuyển đại học từ 23,5 điểm trở lên.

§  Đối với sinh viên được trao lần 2 và lần 3: Có điểm trung bình chung tích lũy của 02 học kỳ gần nhất cao hơn hoặc bằng điểm năm trước và đạt từ 7.0 trở lên;

+     Không thi lại/học lại môn nào trong năm xét học bổng;

+     Viết một bài luận 500 từ với chủ đề do LienVietPostBank đưa ra và được đánh giá “đạt”.

-         Về bài luận theo yêu cầu: Sinh viên tham gia học bổng thuộc trường hợp 2, trường hợp 3 và trường hợp 4 viết bài luận theo đề tài sau: “Cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra, theo bạn LienVietPostBank có thể tạo ra các sản phẩm gì dựa trên cuộc cách mạng này? Theo bạn, LienVietPostBank có thể khai thác cuộc cách mạng này để đưa các sản phẩm, dịch vụ về vùng nông thôn như thế nào?Bạn – một sinh viên mới ra trường – có sẵn sàng về các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa để làm việc không? Nếu có, bạn sẽ làm công việc gì?”

-         Hồ sơ xin học bổng gồm có:

-         Sơ yếu lý lịch dán ảnh có công chứng của địa phương;

-         Bản sao công chứng hộ khẩu, CMND, bản photo thẻ sinh viên;

-         Bản sao công chứng Giấy triệu tập trúng tuyển của Trường (trường hợp 1)

-         Giấy xác nhận gia đình khó khăn của địa phương hoặc Bản sao công chứng Giấy chứng nhận/ Sổ hộ nghèo, cận nghèo (trường hợp 2);

-         Bảng điểm rèn luyện, có xác nhận của Phòng CTCT (trường hợp 2);

-         Bảng điểm HKC 2016 và HKĐ 2017, có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV (trường hợp 2, 3 và 4);

-         Bảng điểm HKC 2015 và HKĐ 2016, có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV (trường hợp 3);

-         Bài luận tối thiểu 500 từ (trường hợp 2, 3 và 4).

-         Bảng báo cáo các hoạt động phong trào có xác nhận của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường (trường hợp 4).

-         ­Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2017.

-         Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10

Điện thoại : (028) 3855 1777 (gặp anh Lộc)

                                                                                                                    

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký

ThS. Nguyễn Hoàng Sơn