TB Về việc chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018

15/08/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

-------------

Số: 48/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2018


 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018

---------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ tân sinh viên của Trường đạt thành tích cao, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Quỹ Học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana tổ chức Chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là Tân sinh viên khóa 44 thuộc hệ đại học chính quy của Trường.
 • Số lượng: 05 suất.
 • Trị giá học bổng: 2.150.000 đồng/học kỳ/suất.

       Quỹ sẽ chuyển khoản 01 lần vào mỗi học kỳ, trong 04 năm học. Sinh viên được xét trao học bổng Kumho Asiana năm 2018 phải có thành tích học tập tốt, điểm trung bình tích lũy mỗi học kỳ tối thiểu từ 7.0 trở lên mới được xét cấp học bổng cho học kỳ tiếp theo.

 • Tiêu chuẩn học bổng:
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, thu nhập gia đình không đủ trang trải các khoản chi phí liên quan đến việc học tập;
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2018.
 • Hồ sơ xin học bổng gồm có:
  • Đơn xin tài trợ học bổng, lý lịch sinh viên (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);
  • Bản photo giấy triệu tập trúng tuyển của Trường;
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc bản photo công chứng sổ hộ nghèo/cận nghèo;
  • Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng đã đạt (giải cao nhất, nếu có);
  • Bản photo thẻ sinh viên và CMND (khổ A4, không cắt rời).
 • ­Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/9/2018.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, TẦNG TRỆT - CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại : (028) 3855 1777

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Huỳnh Thúc Định