TB Về việc chương trình Học bổng dài hạn BFF năm 2018

10/09/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

--------------

Số: 56/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 9 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình Học bổng dài hạn BFF năm 2018

---------------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ tân sinh viên có hoàn cảnh tài chính khó khăn, nhưng mong muốn và quyết tâm theo đuổi con đường học vấn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Chương trình Big Friend Foundation (BFF) tổ chức Chương trình học bổng dài hạn BFF năm 2018, cụ thể:

 • Đối tượng: là Tân sinh viên UEH khóa 44 hệ đại học chính quy.
 • Số lượng: 25 suất (cho các trường đại học tại TP.HCM)
 • Trị giá học bổng: 20.000.000 đồng/năm học/suất bao gồm hỗ trợ tài chính và các khóa đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng làm việc.
  • Hỗ trợ tài chính: 15.000.000 đồng/năm học, BFF sẽ cấp học phí năm học 2018 - 2019 cho sinh viên.
  • Hoạt động đào tạo: 5.000.000 đồng/năm học, bao gồm các hoạt động đồng hành sau:
   • Người hướng dẫn/Mentorship: mỗi tháng, sinh viên có cơ hội gặp gỡ các anh chị thành đạt đi trước để được hướng dẫn và định hướng chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai.
   • Đào tạo/Training: trong năm học, sinh viên sẽ có cơ hội thực hành và trau dồi các kỹ năng thông qua các trại huấn luyện và dự án thực tế; tiếp cận những kiến thức hữu ích thông qua các buổi workshop, teambuilding, gặp gỡ diễn giả; tham quan và tìm hiểu hoạt động tại các doanh nghiệp; tham quan học tập tại nước ngoài.
   • Thực tập toàn thời gian/Internship: sinh viên được tiếp cận môi trường công việc thực tế để làm quen, từ đó có định hướng rõ ràng hơn trong việc chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai.
 • Tiêu chuẩn học bổng:
  • Điểm trúng tuyển đại học từ 23 điểm trở lên (không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên);
  • Hoàn cảnh tài chính của gia đình khó khăn nhưng khao khát và quyết tâm theo đuổi việc học;
  • Ham học hỏi, có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và có tố chất phù hợp với mục tiêu đào tạo của chương trình;
  • Là công dân Việt Nam; có hạnh kiểm, đạo đức tốt; nơi cư ngụ và học tập cấp 3 từ Quảng Trị vào tới Cà Mau;
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2018.
 • Hồ sơ xin học bổng gồm có:

Hồ sơ bắt buộc

 • Phiếu đăng ký học bổng, có thể đánh máy hoặc viết tay, điền đầy đủ thông tin (theo mẫu 1A, tải về từ website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);
 • Thư chia sẻ, đã trả lời tất cả các câu hỏi (theo mẫu 1B, tải về từ website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);
 • Bản photo Giấy chứng nhận Kết quả thi Tốt nghiệp và Giấy triệu tập trúng tuyển của Trường năm 2018;
 • Bản photo Biên lai học phí học kỳ cuối năm 2018;
 • Bản photo CMND và hộ khẩu.

Hồ sơ không bắt buộc: nếu có sẽ được cộng điểm ưu tiên trong quá trình xét tuyển

 • Thư giới thiệu của giáo viên;
 • Bản photo các giấy khen, giấy chứng nhận thành tích;
 • Bản photo Giấy chứng nhận Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo năm 2018 hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương)…
  • Ghi chú: tất cả các bản photo đều không cần công chứng.
 • Quy trình xét tuyển:
  • 10/09/2018: Bắt đầu nhận hồ sơ
  • 23/09/2018: Kết thúc thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký lúc 09:00
  • 30/09 và 01/10/2018: Phỏng vấn nhóm
  • 06/10 và 07/10/2018: Phỏng vấn cá nhân
  • 12/10/2018: Kết thúc kiểm chứng địa phương
  • 14/10/2018: Giới thiệu 25 tân sinh viên được cấp Học bổng BFF 2018
 • Địa điểm nộp hồ sơ:
  • Nộp qua email: tuyensinh@hocbongBFF.org
  • Hoặc nộp qua bưu điện về địa chỉ: Học bổng BFF – Capital Place, 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
 • Thông tin liên quan vui lòng liên hệ Ban Xét tuyển:
  • Email tuyensinh@hocbongBFF.org
  • Điện thoại: 0937 200 589 từ 13:00 – 16:00 các ngày thứ hai đến thứ sáu.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

-  Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 Huỳnh Thúc Định