TB Về việc chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream 2019”

09/09/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

-------------------

Số: 80 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream 2019”

-----------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ tân sinh viên của Trường có điều kiện học tập tốt hơn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty TNHH SCG Việt Nam tổ chức Chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream 2019”, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là Tân sinh viên UEH khóa 45 thuộc hệ đại học chính quy.
 • Số lượng: 20 suất (cho các trường đại học công lập tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu).
 • Trị giá học bổng: 15.000.000 đồng/năm/suất.
  • Học bổng sẽ bảo trợ sinh viên từ lúc nhập học cho đến khi ra trường.
  • Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo kỹ năng xã hội, kỹ năng nghề nghiệp.
 • Tiêu chuẩn học bổng:
  • Là học sinh THPT khá giỏi 3 năm liền và tổng điểm 3 môn xét tuyển vào đại học đạt từ 22 điểm (đối với điểm thi THPT quốc gia) hoặc từ 24 điểm (đối với tổ hợp điểm 3 môn học bạ lớp 12);
  • Thể hiện nhiệt huyết trong học tập và rèn luyện nhằm đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2019.
 • Hồ sơ xét học bổng gồm có:
  • Điền đơn xin học bổng bằng cách truy cập link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqQrekHw85KDht2CTx0cWy4qVLsUeU2a6U_lc-_kH_1LX6Jg/viewform;

 • Học bạ 3 năm học THPT (chỉ chấp nhận bản scan);
 • Giấy báo trúng tuyển đại học (có thể hiện điểm số xét tuyển vào trường, đảm bảo điều kiện đạt từ 22 điểm trở lên);
 • Các giấy khen, bằng khen, chứng nhận giải thưởng (nếu có);
 • Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận địa phương.
 • Quy trình xét duyệt Học bổng:
  • Nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/9/2019.
  • Phỏng vấn trực tiếp: tháng 10/2019 (dự kiến).
  • Lễ Trao học bổng cho sinh viên: tháng 11/2019 (dự kiến).
 • Thông tin liên hệ:
  • Sinh viên cập nhật thông tin về học bổng tại:

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

ThS. Huỳnh Thúc Định