TB Về việc chương trình học bổng “VPBank – Nuôi dưỡng ước mơ” năm 2019

15/11/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

---------------

Số: 89 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình học bổng “VPBank – Nuôi dưỡng ước mơ” năm 2019

-----------------

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập tốt, hoạt động Đoàn, Hội tích cực, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức Chương trình học bổng “VPBank – Nuôi dưỡng ước mơ” năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy các khóa 42, 43.
 • Số lượng: 20 suất.
 • Trị giá học bổng: 5.000.000 VND/suất.
 • Quyền lợi khác:
  • Được VPBank tiếp nhận thực tập/ cộng tác viên;
  • Được tham gia Group “Cộng đồng tài năng VPBank”;
  • Cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu tuyển dụng của VPBank.
 • Điều kiện tham gia:
  • Chưa từng nhận học bổng của các tổ chức ngoài trường trong học kỳ cuối 2019;
  • Điểm trung bình chung của 02 học kỳ gần nhất (học kỳ cuối năm 2018 và học kỳ đầu năm 2019) từ 8.0 trở lên;
  • Ưu tiên:
   • Điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên;
   • Giữ các chức vụ chủ chốt trong ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó, bí thư), trong Đoàn, Hội, Câu lạc bộ…;
   • Đạt giải trong các cuộc thi do Trường/ Đơn vị khác tổ chức.
 • Hồ sơ đăng ký:
  • Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);
  • Bảng điểm chung của học kỳ cuối năm 2018 và học kỳ đầu năm 2019 (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);
  • Bảng điểm rèn luyện (có xác nhận của Phòng CTCT);
  • Bản photo CMND và Thẻ sinh viên;
  • Bản photo các Giấy khen hoặc Chứng nhận về thành tích (nếu có).
 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/11/2019.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại : (028) 3855 1777

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

- Lưu:VT

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Huỳnh Thúc Định