TB V/v triển khai quỹ học bổng “Unilever – Khởi Đầu Thành Công” năm 2018

10/09/2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH  TẾ TP. HCM

-------------

Số:   28/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai quỹ học bổng “Unilever – Khởi Đầu Thành Công” năm 2018

------------

Nhằm hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế  Unilever Việt Nam, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức nhận hồ sơ tham gia quỹ học bổng “Unilever – Khởi Đầu Thành Công” cho học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi đang theo học tại trường năm học 2018 – 2019. Cụ thể như sau:

1. Số lượng: 100 suất

   Trị giá:       3.000.000 đồng/suất

2. Đối tượng – tiêu chuẩn

Đối tượng: Học sinh, Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và đang học tập tại trường năm học 2018 – 2019.

Tiêu chuẩn:

- Tân sinh viên: Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

- Sinh viên năm 2 trở lên: Có điểm trung bình năm học 2017 – 2018 đạt từ 7.0 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế), 2.5 điểm trở lên (đối với các trường đào theo tín chỉ).

- Ưu tiên sinh viên mồ côi, khuyết tật.

- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2018.

3. Hồ sơ xét trao học bổng bao gồm:

- Thư đề đạt nguyện vọng có dán ảnh 3x4 và có xác nhận của Đoàn Thanh niên trường (theo mẫu đính kèm).

- Thư giới thiệu trình bày rõ về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (tự viết, kể cụ thể, chi tiết về bản thân,…).

- Giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được do trường ban hành hoặc bản sao có công chứng (đối với tân sinh viên); bảng điểm năm học 2017- 2018 có xác nhận của nhà trường (đối với sinh viên năm 2 trở lên);  bản sao sổ liên lạc năm học 2017 – 2018 có xác nhận của nhà trường (đối với học sinh).

- Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo có chứng thực

- Bản sao CMND và Thẻ học sinh (hoặc thẻ sinh viên);

- 01 ảnh 3x4 (có ghi rõ họ và tên, địa chỉ hiện ở, ngày tháng năm sinh)

4. Thời gian – Địa điểm nộp hồ sơ:

Sinh viên hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu như trên (mục III) và nộp hồ sơ về Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường (phòng B.109 – cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10) trước 16h00 ngày 19/9/2018. Đồng thời điền thông tin đầy đủ vào mẫu tổng hợp hồ sơ (mẫu file đính kèm) và gửi về email huongnt.617@gmail.com trước 16h00 ngày 17/9/2018 với tiêu đề mail: [Học và tên_ Số điện thoại _Tên học bổng].

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các LCH SV Khoa/KTX thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết và thực hiện.

Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng theo dõi tại website www.sac.vn hoặc liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Hương – Ban Thư ký HSV trường (ĐT: 0162.867.6062).

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- Các cơ sở Hội;

- Website Đ-H;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Trần Nhật Hoàng