TB V/v Tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

18/09/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

----------

Số: 27/TB-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng năm học 2019 - 2020

dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

---------

 

Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP. HCM. Cụ thể như sau:

  1. SỐ LƯỢNG – TRỊ GIÁ HỌC BỔNG:

- Số lượng: 10 suất

- Trị giá: 5.000.000 đồng/ suất

  1.  ĐỐI TƯỢNG – TIÊU CHUẨN:
  1. Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đang học tập tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng.
  2. Tiêu chuẩn bắt buộc:

Sinh viên được xét duyệt phải đảm bảo đồng thời 3 điều kiện sau:

- Sinh viên chưa nhận học bổng của các cơ quan, tổ chức khác trong năm 2019 (tính đến thời điểm xét trao học bổng vào cuối tháng 10 năm 2019).

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, mồ côi cha, mẹ; có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật...). Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo cần có giấy chứng nhận, những trường hợp khó khăn khác cần nêu chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).

- Điểm học tập của sinh viên năm học 2018-2019 đạt tối thiểu: 6.5 (đối với thang điểm 10); 2.5 (đối với thang điểm 4). Đối với sinh viên năm thứ nhất, kết quả học tập lớp 12 đạt tối thiểu: 6,5 (đối với thang điểm 10).

3. Tiêu chuẩn ưu tiên:

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt”,“Học sinh 3 tốt”,“Học sinh 3 rèn luyện” các cấp.

- Sinh viên có địa chỉ thường trú tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

- Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

- Được khen thưởng về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2018 – 2019.

- Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

 

  1.  HỒ SƠ HỌC BỔNG BAO GỒM:

- Đơn đăng ký học bổng có xác nhận của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường (về từ link https://drive.google.com/drive/folders/1o8qRcwVMPNMK6aXg5BnHnnMYlNv_gdEP?usp=sharing).

- Thư giới thiệu trình bày về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập.

- Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được ( đối với tân sinh viên), bảng điểm năm học 2018 – 2019 (đối với sinh viên các năm khác) do trường ban hành hoặc bản sao có công chứng.

- Bản sao CMND, thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận sinh viên)

- Bản sao Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc sổ hộ nghèo, cận nghèo có công chứng.

- Bản sao Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học; thành tích  cứu người, cứu nạn; thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” (nếu có) có công chứng.

5/Cách thức nộp hồ sơ:

- Bước 1: Tải mẫu Mẫu đơn đăng ký. Hoàn thành và gửi mẫu về email bantinhnguyen@ueh.edu.vn  trước khi nộp hồ sơ giấy.

- Bước 2: Hoàn thành đầy đủ hồ sơ giấy và gửi về Văn phòng Đoàn – Hội A217hạn chót 23/9/2019.

Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng theo dõi tại website: ww.sac.vn hoặc liên hệ Đ/c Nguyễn Trần Dân Sinh (ĐT: 035 328 7889)         

 

 

 

Nơi nhận:

- Đoàn TN – Hội SV các trường;

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Nhật Hoàng