TB V/v chương trình học bổng “STF - Dân Ôn Foods” năm 2018

13/12/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

-----------------

Số: 161/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

            V/v chương trình học bổng “STF - Dân Ôn Foods” năm 2018

                                                                

--------------

         Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017; Nhằm hỗ trợ cho sinh viên có thành tích học tập khá giỏi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (STF) và Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn tổ chức Chương trình học bổng “STF - Dân Ôn Foods” năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

-         Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 41 thuộc chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.

-         Số lượng: 02 suất.

-         Trị giá học bổng: 20.000.000 đồng/năm/suất.

Học bổng được chia làm 02 học kỳ, mỗi học kỳ là 10.000.000 đồng. Sinh viên được nhận học bổng học kỳ 1, nếu có thành tích học tập tốt thì sẽ được xét tiếp học bổng cho học kỳ 2.

-         Điều kiện:

+       Có điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 7.0 trở lên.

+       Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

+       Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

+       Chưa nhận học bổng nào trong năm 2017.

-         Hồ sơ gồm có:

+       Đơn xin học bổng, (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);

+       Giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận/ Sổ hộ nghèo, cận nghèo;

+       Bản photo CMND;

+       Bản photo Thẻ sinh viên;

+       Bảng điểm học kỳ gần nhất (có xác nhận của phòng QLĐT-CTSV);

+       Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính hoặc sao y).

-         Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/12/2017.

-         Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, TẦNG TRỆT - 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại : (028) 3855 1777 (gặp anh Lộc)                

                                                                              KT. GIÁM ĐỐC

                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                            

                                                                                       (đã ký)

                                                                                            

                                                                       ThS. Nguyễn Hoàng Sơn