TB chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018

03/10/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

---------------

Số: 60/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018

 ---------------

         Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu tổ chức Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 41, 42, 43 thường trú tại Trà Vinh.
 • Số lượng và trị giá học bổng: sẽ được quyết định bởi Hội đồng quản lý Quỹ (sau khi xem xét hồ sơ và cân đối với nguồn tài chính của Quỹ).
 • Điều kiện được xét cấp học bổng:
  • Điểm trung bình chung của 02 học kỳ gần nhất và điểm trung bình chung tích lũy từ 7,5 trở lên;
  • Diện ưu tiên (sinh viên là người dân tộc Khmer, hộ nghèo/hộ cận nghèo, diện chính sách) được xét với mức điểm từ 6,5 trở lên.
 • Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm:
  • Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);
  • Bảng điểm 02 học kỳ gần nhất: học kỳ cuối năm 2017 và học kỳ đầu năm 2018 (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);
  • Bản sao CMND (có công chứng chưa quá 06 tháng);
  • Bản photo Thẻ sinh viên;
  • Bản sao (có công chứng chưa quá 06 tháng) giấy chứng nhận hộ nghèo, sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận gia đình diện chính sách (nếu có);
  • Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).
 • Thông báo kết quả và trao học bổng:
  • Kết quả học bổng: dự kiến trước ngày 25/11/2018 Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu sẽ gửi thư mời (thay thông báo) đến các sinh viên được cấp học bổng;
  • Ngày 23/12/2018 (Chủ nhật): dự kiến tổ chức Lễ trao học bổng.

 

Lưu ý:

 • Các điều kiện trên là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ để được xét cấp học bổng Vũ Đình Liệu;
 • Nếu sinh viên không đến nhận học bổng tại buổi Lễ trao học bổng mà không có lý do chính đáng (như đi thi, bị bệnh,…) thì sẽ không được nhận học bổng;
 • Trường hợp sinh viên không đến nhận học bổng tại buổi Lễ trao học bổng nhưng có lý do chính đáng như bị bệnh (phải có giấy xác nhận của bác sĩ), đi thi (có giấy xác nhận của nhà trường),… thì sau buổi Lễ trao học bổng, sinh viên mang giấy xác nhận (bản chính), CMND và Thẻ sinh viên đến Văn phòng liên lạc của Quỹ (số 813 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM) để nhận học bổng.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/10/2018.
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3855 1777

 

 

Nơi nhận:

 • Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);
 • Lưu: VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Huỳnh Thúc Định