TB chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” - đợt 2 năm 2018

03/10/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

-----------------

Số: 61/TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” - đợt 2 năm 2018

-----------------

                                                                    

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ các sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” - đợt 2 năm 2018, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên UEH khuyết tật hệ đại học chính quy khóa 43 và 44.
 • Điều kiện tham gia học bổng:
  • Có điểm trung bình tích lũy từ 6,5 trở lên (đối với sinh viên K43);
  • Có điểm học bạ từ 7,0 trở lên (đối với sinh viên K44);
  • Gặp khó khăn về tài chính;
  • Có kế hoạch, mục tiêu học tập rõ ràng;
  • Có tinh thần cộng đồng/ biết vì người khác;
  • Ưu tiên: nữ sinh viên vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số.
 • Mức học bổng: Trợ cấp hàng tháng theo 2 mức tùy từng trường hợp của sinh viên khuyết tật: 1.000.000 VND/tháng hoặc 500.000 VND/tháng.
 • Xét duy trì:
  • Sinh viên khuyết tật đã được nhận học bổng không cần làm lại hồ sơ xét học bổng ở những năm sau đó.
  • Sinh viên phải gửi bảng điểm ngay khi có kết quả của từng học kỳ để chương trình xét quyết định tiếp tục trao học bổng hoặc dừng.
 • Quyền lợi khác khi được xét nhận học bổng:
  • Có cơ hội hiểu thêm triết lý sống “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, được trang bị thêm kiến thức về lĩnh vực khuyết tật và kỹ năng sống thông qua những buổi sinh hoạt với DRD. Sau khi sinh viên ra trường, DRD sẽ giúp sinh viên tiếp cận với các cơ hội việc làm thông qua mạng lưới mà DRD vẫn đang phát triển.
  • Được thử sức với vai trò tham gia tổ chức các chương trình chia sẻ kỹ năng cho các bạn sinh viên khuyết tật khác góp phần nâng cao sự tự tin và năng lực hòa nhập xã hội.
 • Yêu cầu khi nhận học bổng:
  • Gửi báo cáo đều đặn (3 tháng/lần).
  • Thái độ hợp tác và giữ liên hệ với nhóm học bổng thường xuyên.
  • Tham gia (có thể lựa chọn) các hoạt động thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã hội: dạy kèm cho trẻ khuyết tật, tham gia tổ chức các sự kiện, hỗ trợ các bạn sinh viên khuyết tật khác…
 • Hồ sơ gồm có:
  • Đơn xét Học bổng người bạn đồng hành, gồm: Thông tin cá nhân và hoàn cảnh gia đình, qua một trong hai cách sau:
  • Bảng điểm kết quả học tập tất cả các học kỳ, có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV (đối với sinh viên K43);
  • Bản photo học bạ Trung học phổ thông và Giấy báo trúng tuyển (đối với sinh viên K44);
  • Bản photo giấy chứng nhận hộ cận nghèo, hộ nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn về kinh tế (nếu có).
  • Một tấm ảnh toàn thân, nhìn rõ mặt và dạng khuyết tật.
 • Hình thức nộp hồ sơ: sinh viên chọn một trong hai cách sau:
  • Cách 1: gửi qua email: ratphan@drdvietnam.com
  • Cách 2: gửi qua bưu điện đến địa chỉ: 311K8 Khu nhà tái định cư Thủ Thiêm, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM.

Ghi chú: Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian, chi phí sinh viên được khuyến khích gửi hồ sơ bằng email và đăng ký thông tin qua link đăng ký trên.

 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2018.
 • Thông tin liên hệ: sinh viên thắc mắc về học bổng vui lòng liên hệ chị Phan Thị Rát (DRD), số điện thoại: 028 6267 9911 (nhánh 114). Vui lòng gọi vào giờ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);
 • Lưu: VT.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Huỳnh Thúc Định