Retourism: Chuyến tàu trải nghiệm môn học chuyên ngành

12/11/2021

 

Retourism: Chuyến tàu trải nghiệm
môn học chuyên ngành
Đại dịch Covid 19 vẫn đang hoành hành và ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường học tập của chúng ta và đặc biệt là chất lượng môn học. Để giúp cho các bạn sinh viên có thêm nhiều hứng thú khi tìm hiểu những môn chuyên ngành, tạo ra không gian mang sự kết nối giữa sinh viên các khóa của Viện Du lịch thì tại đây đã có Retourism- nơi chia sẻ và hồi tưởng những kiến thức ấy.

Timeline chương trình
- Hoạt động 1 - Connection (1/11 - 16/11/2021)
- Hoạt động 2 - Reminiscence (14/11 - 18/11/2021)
Thông tin liên hệ:
 

TIN NỔI BẬT