KQM Career & Internship Fair 2021 - Ngày hội Việc làm và Thực tập 2021 - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

04/05/2021

📄 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: Gồm chuỗi 3 Workshop và 1 Ngày Hội.
🔖 Workshop 1: Định hướng nghề nghiệp và phát triển tương lai.
🔸 Thời gian: 17h30 ngày 24.04.2021
🔸 Địa điểm: Hội trường B1.302, Cơ sở B1 Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.

🔖 Workshop 2: Bí kíp chinh phục nhà tuyển dụng.
🔸 Thời gian: 17h30 ngày 08.05.2021
🔸 Địa Điểm: Phòng A.103, Cơ sở A Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.

🔖 Workshop 3: Hướng dẫn viết báo cáo học kỳ doanh nghiệp.
🔸 Thời gian: 17h30 ngày 15.05.2021
🔸 Địa điểm: Hội trường B1.302, Cơ sở B1 Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.

🎯 Career & Internship Fair Day: Ngày Hội Thực tập và Việc Làm.
🔸 Thời gian: 8h00 ngày 06/06/2021
🔸 Địa điểm: Sảnh B1, Cơ sở B1 Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.

Thông tin chi tiết: http://bit.ly/CIFInfo