KH Tuyển Cộng tác viên Ban Tổ chức – Xây dựng trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2020 – 2021

16/12/2020

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

---------------

 

 

Số: 18/KH-ĐHKT-HSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyển Cộng tác viên Ban Tổ chức – Xây dựng trực thuộc

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2020 – 2021

 

        I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

1.    Mục đích:

-      Tìm kiếm, bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ Cộng tác viên, Thành viên của Ban Tổ chức – Xây dựng Hội để tiếp tục hỗ trợ Hội Sinh viên trường ngày càng phát triển phù hợp với nhu cầu của sinh viên.

-      Xây dựng một môi trường để các bạn sinh viên có thể rèn luyện và phát triển bản thân. 

Ban Tổ chức – Xây dựng Hội tiến hành chương trình tuyển Cộng tác viên năm 2020 với chủ đề “Phi”.

2.    Ý nghĩa:

-      Tạo được sân chơi cho các thành viên, cộng tác viên vừa nâng cao được kỹ năng tổ chức, quản lý, vừa củng cố được tinh thần đoàn kết.

-      Giúp các thành viên, cộng tác viên nắm bắt kịp thời những sự kiện, hoạt động diễn ra trong công tác Hội và phong trào Sinh viên trường.

 

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 1. Thời gian: từ ngày 17/12/2020 đến ngày 27/12/2020
 2. Địa điểm: Cơ sở B Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 1. Đối tượng tham gia:
 • Sinh viên K46 trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

III. TIÊU CHUẨN:

 • Sinh viên có nguyện vọng và mong muốn tham gia vào Hội Sinh viên trường.
 • Sinh viên thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint..., có kỹ năng thiết kế ấn phẩm (Photoshop, Premiere) là một lợi thế.
 • Sinh viên có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc và có có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

IV. NỘI DUNG

1. Mô tả công việc:

 • Đối nội:

Công tác nhân sự của Ban:

 • Thực hiện, quản lý đánh giá quá trình hoạt động của thành viên, cộng tác viên.
 • Tổ chức tuyển Cộng tác viên, tập huấn cán bộ thành viên, cộng tác viên.
 • Đề xuất kết nạp, khen thưởng cộng tác viên, thành viên với thường trực Ban.
 • Tổ chức các hoạt động giao lưu gắn kết giữa các thành viên, các thế hệ trong ban.
 • Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ văn bản của Hội Sinh viên trường.
 • Đối ngoại:

Nhóm 1: Công tác Hội vụ

 • Công tác tổ chức Đại hội – Hội nghị Hội SV trường; định hướng, chỉ đạo, quản lý thực hiện Đại hội, Hội nghị LCH SV khoa/KTX, CLB/Đ/N trực thuộc.
 • Công tác phát triển, tổ chức và quản lý Hội viên; xây dựng các giải pháp nâng cao vai trò, lợi ích của thẻ Hội viên.
 • Công tác tập huấn đào tạo cán bộ Hội các cấp; xây dựng các giải pháp quy hoạch các bộ, nâng cao chất lượng và hình ảnh cán bộ.

Nhóm 2: Kiểm tra – giám sát

 • Kiểm tra – giám sát: phụ trách nội dung công tác kiểm tra của Hội SV Thành phố; xây dựng, tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động công tác Hội và phong trào Sinh viên gắn liền với chủ đề năm và định hướng của Hội SV trường của cơ sở Hội cấp trực thuộc.

2.    Lợi ích khi tham gia:

 • Được làm việc và rèn luyện trong môi trường Đoàn – Hội năng động.
 • Được trải nghiệm đầy đủ các công việc Đối nội và Đội ngoại, tạo nền tảng làm việc với môi trường bên trong cũng như môi trường bên ngoài tổ chức.
 • Có điều kiện trau dồi, rèn luyện các kỹ năng mềm: hoạch định và quản lý thời gian, công việc; khả năng phân tích, định hướng; phong cách và bản lĩnh công việc; giao tiếp trước đám đông…
 • Được ghi nhận đóng góp: khen thưởng, cộng điểm rèn luyện (đối với thành viên và cộng tác viên tích cực).

3.    Hình thức ứng tuyển:

 • Vòng 1: Xung trận
 • CV: Các ứng viên đăng ký dự tuyển bằng hình thức điền vào mẫu CV có sẵn do Ban Tổ chức – Xây dựng Hội cung cấp và gửi về email ctv.tochucsv@gmail.com từ ngày 17/12 – 23/12/2020.
 • Training cơ bản và làm việc nhóm: Các ứng viên vượt qua vòng CV được tham dự buổi training một số nội dung cơ bản và teambuilding ngày 25/12/2020 tại cơ sở B.
 • Vòng 2: Tốc độ
 • Hình thức phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp tại cơ sở B.
 • Thời gian phỏng vấn: 26/12 - 27/12/2020.
 • Vòng 3: Chinh phục
 • Thời gian thực tập tại Ban Tổ chức – Xây dựng Hội là 03 tháng (từ 01/01 - 31/03).

Sau thời gian tập huấn chuyên môn tại Ban Tổ chức – Xây dựng Hội, ứng viên sẽ được đánh giá lần cuối về năng lực và mức độ phù hợp để chính thức trở thành Cộng tác viên của Ban.

V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

1. Đ/c Trần Hữu Lộc

 

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Trưởng Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Trưởng Ban

2. Đ/c Lê Hữu Phúc

Uỷ viên Thư ký Hội Sinh viên trường

Phó Trưởng Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Phó Ban

3. Đ/c Đoàn Hà Kỳ Anh

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

4. Đ/c Nguyễn Vũ Trà My

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

Cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức -  Xây dựng Hội Sinh viên trường đồng thời là thành viên Ban Tổ chức.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Trần Hữu Lộc

(Trưởng Ban Tổ chức – Xây dựng Hội)