KH Tuyển Cộng tác viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020

02/10/2019

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------------

 

Số: 32/KH-ĐHKT-HSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển Cộng tác viên Ban Tổ chức – Xây dựng

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020

-----------------

Ban Tổ chức – Xây dựng Hội là ban chuyên môn trực thuộc Hội Sinh viên trường, phụ trách các công việc chuyên trách về mảng tổ chức và xây dựng của tổ chức Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:

- Tổ chức Đại hội – Hội nghị nhằm đề ra phương hướng hoạt động và hiệp thương bầu cử bộ máy nhân sự cho Hội Sinh viên trường. Định hướng hoạt động cho các tổ chức Hội trực thuộc gắn liền với phương hướng hoạt động của Hội Sinh viên trường thông qua việc chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức Đại hội – Hội nghị các cấp.

- Đề ra các hoạt động, giải pháp xây dựng và phát triển hình ảnh của Hội Sinh viên, đảm bảo Hội Sinh viên là một tổ chức thiết thực của Sinh viên và gắn liền với Sinh viên

- Thực hiện các công tác về nhân sự, đảm bảo nguồn nhân sự bền vững, có năng lực và chuyên môn trong công tác Hội.

- Phối hợp với các Ban chuyên môn khác thực hiện các hoạt động, sự kiện lớn của tổ chức Hội theo sự phân công.

 

I. MỤC TIÊU – ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

- Tìm kiếm, bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ Cộng tác viên, Thành viên của Ban Tổ chức – Xây dựng Hội để tiếp tục hỗ trợ Hội Sinh viên trường ngày càng phát triển phù hợp với nhu cầu của sinh viên. Bên cạnh đó là xây dựng một môi trường để các bạn sinh viên có thể rèn luyện và phát triển bản thân.

- Ban Tổ chức – Xây dựng Hội tiến hành chương trình tuyển Cộng tác viên năm 2019 với chủ đề “W.A.Y”.

2. Đối tượng

- Sinh viên K44, K45 trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

- Ưu tiên K44 là cán bộ Đoàn – Hội các cấp (Ban Chấp hành LCH SV khoa/KTX, BCH chi hội; Ban điều hành/Ban chủ nhiệm CLB/Đ/N).

 

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Đối nội:

Công tác nhân sự của Ban:

- Thực hiện, quản lý đánh giá quá trình hoạt động của thành viên, cộng tác viên

- Tổ chức tuyển Cộng tác viên, tập huấn cán bộ thành viên, cộng tác viên.

- Tổ chức các hoạt động khuyến khích động viên trong quá trình hoạt động

- Đề xuất kết nạp, khen thưởng cộng tác viên, thành viên với thường trực Ban

- Tổ chức các hoạt động giao lưu gắn kết giữa các thành viên trong ban và giữa các thế thệ

- Xây dựng và phát triển cơ chế, làm việc vận hành giữa các nhóm đảm bảo công tác Ban

- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ văn bản của Hội Sinh viên trường.

2. Đối ngoại

Nhóm 1: Công tác Hội vụ

- Đại hội – Hội nghị: tổ chức Đại hội – Hội nghị Hội SV trường; định hướng, chỉ đạo, quản lý thực hiện Đại hội, Hội nghị LCH SV khoa/KTX, CLB/Đ/N trực thuộc.

- Hội viên: tổ chức và quản lý Hội viên; xây dựng các giải pháp nâng cao vai trò, lợi ích của thẻ Hội viên.

- Cán bộ: Tổ chức tập huấn đào tạo cán bộ Hội các cấp; xây dựng các giải pháp quy hoạch các bộ, nâng cao chất lượng và hình ảnh cán bộ.

Nhóm 2: Kiểm tra – giám sát

- Kiểm tra – giám sát: phụ trách nội dung công tác kiểm tra của Hội SV Thành phố; xây dựng, tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động công tác Hội và phong trào Sinh viên gắn liền với chủ đề năm và định hướng của Hội SV trường của cơ sở Hội cấp trực thuộc.

- Liên chi hội, CLB/Đ/N: tổ chức kiểm tra, quản lý công tác quản lý thành viên CLB/Đ/N các cấp; tổ chức các hoạt động tăng cường giao lưu, giới thiệu mô hình hay hiệu quả lẫn nhau giữa các cơ sở Hội.

 

III. YÊU CẦU VÀ LỢI ÍCH KHI THAM GIA

1. Yêu cầu

- Có nguyện vọng và mong muốn tham gia vào Hội Sinh viên trường;

- Thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint,…

- Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

2. Lợi ích

- Được làm việc và rèn luyện trong môi trường Đoàn – Hội năng động;

- Được trải nghiệm đầy đủ các công việc Đối nội và Đội ngoại, tạo nền tảng làm việc với môi trường bên trong cũng như môi trường bên ngoài tổ chức;

- Có điều kiện trau dồi, rèn luyện các kỹ năng mềm: hoạch định và quản lý thời gian, công việc; khả năng phân tích, định hướng; phong cách và bản lĩnh công việc; giao tiếp trước đám đông…

- Được ghi nhận đóng góp: khen thưởng, cộng điểm rèn luyện (đối với thành viên và cộng tác viên tích cực).

 

IV. SỐ LƯỢNG – CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

1. Số lượng cần tuyển: 08 ứng viên

2. Cách thức tham dự

Vòng 1: Sơ tuyển

- CV: Các ứng viên đăng ký dự tuyển và lựa chọn nhóm công việc yêu thích bằng hình thức điền vào mẫu CV có sẵn do Ban Tổ chức – Xây dựng Hội cung cấp và gửi về email ctv.tochucsv@gmail.com  từ ngày 01/10 – 08/10/2019.

(MẪU CV)

Training cơ bản và làm việc nhóm: Các ứng viên vượt qua vòng CV được tham dự buổi training một số nội dung cơ bản ngày 15/10/2019

Vòng 2: Phỏng vấn cá nhân

Thời gian phỏng vấn: 19/10 - 20/10/2019

Vòng 3: Thực tập sinh

- Thời gian thực tập tại Ban Tổ chức – Xây dựng Hội là 03 tháng.

Sau thời gian tiếp xúc, tập huấn chuyên môn tại Ban Tổ chức – Xây dựng Hội, ứng viên sẽ được đánh giá lần cuối về năng lực và mức độ phù hợp để chính thức trở thành Cộng tác viên của Ban.

 

V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

 

1.

Bùi Nhựt Linh

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Trưởng Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Trưởng Ban

2.

Trần Hữu Lộc

Uỷ viên Thư ký Hội Sinh viên trường

Phó Trưởng Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Phó Ban

3.

Nguyễn Thị Khánh Hằng

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

4.

Lê Thị Hậu

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

5.

Nguyễn Văn Hiến

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

6.

Thái Hiền Vinh

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

7.

Nguyễn Thị Thu Ngân

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

8.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

9.

Hoàng Thị Hồng

Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội

Thành viên

 

 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Bùi Nhựt Linh

(Trưởng Ban Tổ chức – Xây dựng Hội)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.