KH Tổ chức tập huấn cán bộ Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Năm học 2019 - 2020

19/06/2020

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

----------

Số:17/KH-ĐHKT-HSV

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020


KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn cán bộ Hội trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Năm học 2019 - 2020

 1.  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 • Trang bị những kiến thức và kỹ năng thực hành nghiệp vụ công tác Hội và phong trào sinh viên cho cán bộ trực thuộc Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
 • Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023, Tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 • Thông qua chương trình tập huấn có thể tìm ra nhân sự tiềm năng cho các cơ sở trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
 • Chương trình tập huấn đồng thời còn giúp gặp gỡ, gắn kết cán bộ Hội các cơ sở cũng như giữa cơ sở với Hội Sinh viên trường;
 • Các cán bộ tham gia tập huấn phải tích học tập, rèn luyện, đóng góp xây dựng Hội Sinh viên ngày càng lớn mạnh.
 1. NỘI DUNG:

Nội dung chương trình tập huấn được chia làm 02 chuyên đề:

 1. Chuyên đề “Kỹ năng vận động tài trợ”
 • Nội dung:
 • Quy trình cơ bản về “Vận động tài trợ”.
 • Cách thức tìm kiếm, liên hệ, làm việc với các nhà tài trợ.
 • Thời gian - Địa điểm
 • Thời gian: 17h45 ngày 26/06/2020
 • Địa điểm: Hội trường A.103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6,Q3.
 • Đối tượng tham gia :
 • Đại diện thường trực các đơn vị Đoàn – Hội Khoa/Viện/KTX, Ban Điều hành/Ban Chủ nhiệm các CLB/Đ/N;
 • Cán bộ Đoàn – Hội cơ sở;
 • Ban Điều hành/Ban Chủ nhiệm các CLB/Đ/N các cấp.

(Số lượng tham gia của mỗi đơn vị không quá 4 đồng chí)

 

 1. Chuyên đề “Lao động của thường trực Hội Sinh viên”” , “Công tác định hướng nhân sự chuẩn bị cho Đại hội các cấp trực thuộc Hội Sinh viên trường” :
 • Nội dung tập huấn:
 • Xây dựng hệ thống cơ cấu nhân sự chặt chẽ, phối hợp hoạt động để tăng cường hiệu quả;
 • Tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 • Nhận diện lao động của Thường trực Hội Sinh viên Trường

 • Nhiệm vụ, vị trí, vai trò và yêu cầu của Thường trực Hội Sinh viên trường;

 • Bổ sung kiến thức, kỹ năng đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm ở những nhân sự định hướng;
 • Chia sẻ về công tác Định hướng nhân sự tại các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường và những khó khăn thường gặp phải.
 • Thời gian - Địa điểm
 • Thời gian: 17h45 ngày 03/07/2020
 • Địa điểm: Hội trường A.103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6,Q3.
 • Đối tượng tham gia:
 • Thường trực các Liên Chi hội Sinh viên khoa/KTX, CLB/Đ/N cấp khoa, CLB/Đ/N cấp trường;
 • Cán bộ các cấp cơ sở Hội;
 • Nhân sự định hướng các đơn vị. 

(Số lượng tham gia của mỗi đơn vị không quá 4 đồng chí)

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 1. Thành lập Ban Tổ chức:

1

Đ/c Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch HSV trường

Trưởng Ban

2

Đ/c Bùi Nhựt Linh

Phó Chủ tịch HSV trường

Phó Ban

3

Đ/c Nguyễn Thái Hoàng Oanh

Phó Chủ tịch HSV trường

Phó Ban

4

Đ/c Nguyễn Trần Dân Sinh

Phó Chủ tịch HSV trường

Phó Ban

5

Đ/c Trần Hữu Lộc

UVTK HSV trường

Thành viên

6

Đ/c Võ Huỳnh Anh Thu

UVTK HSV trường

Thành viên

7

Đ/c Phan Thị Yến Nhi

UVTK HSV trường

Thành viên

8

Đ/c Võ Hùng Cường

UVTK HSV trường

Thành viên

9

Đ/c Trương Vỹ Hiếu

UVTK HSV trường

Thành viên

Các đồng chí là Thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Hội Sinh viên trường, Ban Tình nguyện Hỗ trợ sinh viên cũng đồng thời là thành viên Ban Tổ chức.

 1.  Tiến độ thực hiện:

 

 • Ngày 10/06/2020:

Hoàn thành dự thảo kế hoạch tập huấn.

 • Ngày 16/06/2020:

Trình BTK, BCH Hội Sinh viên trường.

 • Ngày 18/06/2020:

Triển khai đến các cơ sở Đoàn – Hội

 • Ngày 20/06/2020 - 23/06/2020:

Các đơn vị tiến hành gửi danh sách cán bộ Hội tham gia tập huấn về cho Hội Sinh viên.

 • Ngày 26/06/2020 – 03/7/2020:

Tiến hành tập huấn theo kế hoạch.

 1. Hình thức đăng ký:
 • Các Khoa/KTX, CLB/Đội/Nhóm tổng hợp danh sách và gửi file danh sách về Email : Tochucsv@ueh.edu.vn trước 16h30 ngày 23/06/2020 (theo mẫu). Mọi thắc mắc liên hệ đồng chí Trần Hữu Lộc – UV BTK HSV Trường – 038.879.0440

 

 

Nơi nhận:

- LCHSV khoa;

- CLB/Đội/Nhóm cấp trường;

- CLB/Đội/Nhóm cấp khoa;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng