KH Tổ chức kết nạp đoàn viên mới 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020)

26/11/2020