Kế hoạch tổ chức Đêm Gala “Sắc xuân ba miền 2016” kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Sinh viên - Học sinh (09/01/1950 - 09/01/2016) - Phát động phong trào Sinh viên 5 tốt 2016

07/01/2016

- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V (2015 - 2020).
- Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống sinh viên - học sinh (09/01/1950 – 09/01/2016).
- Tổng kết và tuyên dương Sinh viên 5 Tốt cấp trường, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa các sinh viên.
- Tạo sân chơi giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các bạn Sinh viên trong toàn trường.

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số:  01/KH - ĐHKT – HSV

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đêm Gala “Sắc xuân ba miền 2016” kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Sinh viên - Học sinh (09/01/1950 - 09/01/2016) - Phát động phong trào Sinh viên 5 tốt 2016

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V (2015 - 2020).

- Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống sinh viên - học sinh (09/01/1950 – 09/01/2016).

- Tổng kết và tuyên dương Sinh viên 5 Tốt cấp trường, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa các sinh viên.

- Tạo sân chơi giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các bạn Sinh viên trong toàn trường.

 2. Yêu cầu:

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo từ cấp trường đến cấp khoa, phát huy sự chủ động sáng tạo của các cấp bộ Đoàn – Hội về nội dung hoạt động và biện pháp thực hiện trong công tác tổ chức chương trình.

- Đa dạng hóa các loại hình hoạt động thông qua đêm Gala với chủ đề “Xuân ba miền”.

- Đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, an ninh và tiết kiệm trong công tác tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

- Tất cả sinh viên K38, K39, K40, K41 hệ Đại học chính quy trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Triển lãm Sinh viên 5 tốt: 2 ngày 21/01/2016 - 22/01/2016 từ 08h00 đến 16h00 tại Sảnh cơ sở B - 279 Nguyễn Tri Phương, P5, Q.10, Tp. HCM

- Đêm Gala Tuyên dương Sinh viên 5 tốt: Chủ nhật 24/01/2016 từ 17h30 đến 21h00 tại Hội trường A.116 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q.3, Tp. HCM.

 

IV. NỘI DUNG:

A. CHỦ ĐỀ:

“SẮC XUÂN BA MIỀN 2016”

 

 B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

 B1/ Triển lãm Sinh viên 5 tốt:

-         Triển lãm hoạt động Sinh viên 5 tốt các cấp: các LCH SV Khoa/KTX tham gia trưng bày các sản phẩm tuyên truyền Sinh viên 5 tốt, tôn vinh các thành tích của đơn vị, cá nhân thông qua các vật phẩm tuyên truyền (bandroll, phướn, backdround).

-         Tôn vinh các gương mặt Sinh viên 5 tốt xuất sắc các cấp.

B2/ Đêm Gala tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp trường với chủ đề: “Sắc xuân ba miền”

-         Sân khấu hoá, chương trình kỉ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

-         Tuyên dương Sinh viên 5 Tốt cấp trường.

-         Phát động phong trào Sinh viên 5 tốt năm 2016.

-         Giao lưu văn nghệ đặc sắc: các tiết mục do sinh viên trường và ca sĩ, khách mời nổi tiếng thể hiện.

 

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

1.      TS Trần Thế Hoàng

Phó BT Đảng ủy - Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

2. ThS. Nguyễn Thiện Duy

Trưởng phòng CTCT

Phó ban

3. ThS. Bùi Quang Hùng

Trưởng phòng TC –KT

Thành viên

4. ThS. Phan Ngọc Anh

Bí thư Đoàn trường

Thành viên

2. Thành lập Ban tổ chức:

1. Đ/c Dương Minh Mẫn

Phó Bí thư Đoàn - Chủ tịch HSV

Trưởng ban

2. Đ/c Trương Thị Thanh Trầm

P. Chủ tịch Hội SV trường

Phó Ban

 3. Đ/c Nguyễn Tường An

P. Chủ tịch Hội SV trường

Phó Ban

 4. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang

P. Chủ tịch Hội SV trường

Phó Ban

 5. Đ/c Chung Trương Quốc Duy

UVTK Hội SV trường

Thành viên

 6. Đ/c Nguyễn Song Thiên Kim

UVTK Hội SV trường

Thành viên

 7. Đ/c Nguyễn Trường Kha

UVTK Hội SV trường

Thành viên

 8. Đ/c Nguyễn Ái Vi

UVTK Hội SV trường

Thành viên

 9. Đ/c Hồ Thị Huỳnh Na

UVTK Hội SV trường

Thành viên

 

 Cùng các đồng chí thành viên Ban Tình nguyện – Hỗ trợ sinh viên, thường trực các Liên chi hội Sinh viên Khoa/KTX, Đoàn viện ISB, các CLB/Đ/N cấp trường là thành viên.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

 - Từ 07/12/2015 - 17/12/2015:

 

+ Xây dựng kế hoạch sơ bộ.

+ Xin ý kiến, thông qua Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội sinh viên trường.

 - Từ 17/12/2015 - 23/12/2015:

+ Hoàn thành chi tiết các nội dung trong kế hoạch sơ bộ.

+ Hoàn thành các văn bản hành chính.

 - Từ 24/12/2015 - 10/01/2015: 

 

 

 

-  Ngày 11/01/2016 – 23/01/2016:                     

 

+ Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn-Hội.

+ Triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông.

+ Phổ biến sâu rộng đến sinh viên và bán vé cho sinh viên tham dự.

- Ngày 24/01/2016:

 

+ Tổ chức chương trình Hội xuân Sinh viên Kinh tế 2016.

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn