Kế hoạch tổ chức Chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH “UEH YOUTH LEADERS PROGRAMME” - Lần IV năm 2019

25/10/2019

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 236 -KH/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ

cán bộ lãnh đạo Đoàn – Hội trẻ UEH

“UEH YOUTH LEADERS PROGRAMME” - Lần IV năm 2019

----------

I.MỤC ĐÍCH

- Cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao cho các cán bộ Đoàn – Hội trẻ, năng động, nhiệt huyết.

- Tìm kiếm các cá nhân có kiến thức, kỹ năng cũng như đạo đức, là nhân tố mới của hệ thống Đoàn – Hội.

- Tạo dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và tư duy “vừa hồng, vừa chuyên”  tiếp nối, phát huy sức mạnh phong trào thanh niên, sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. (Cán bộ nguồn chủ chốt các đơn vị).

II.ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ Đoàn THPT, Đảng viên trẻ, sinh viên năm nhất có nguyện vọng tham gia công tác Đoàn – Hội, Cán bộ Đoàn – Hội từ các đơn vị

- Quy mô: khoảng 25 - 30 sinh viên.

III.THỜI GIAN

Thời gian dự kiến của một chuỗi đào tạo là 07 tháng, bắt đầu từ tháng 11/2019 đến hết tháng 06/2020.

IV.TUYỂN CHỌN

1.Tiêu chí tuyển chọn

- Có khát vọng và lý tưởng của người trẻ ưu tú, dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi.

- Am hiểu kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; kiến thức về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của Việt Nam và thế giới.

- Có khả năng tập hợp thanh niên, sinh viên.

- Có mong muốn được rèn luyện và trưởng thành tại môi trường Đoàn – Hội UEH.

2.Các vòng tuyển chọn

- Vòng 1: Đánh giá hồ sơ

Ứng viên đăng ký dự tuyển, hoàn thành hồ sơ và gửi về Văn phòng Đoàn – Hội trường A.217 – cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.

- Vòng 2: Thi trắc nghiệm và tự luận

Hình thức dự thi:

+ Thi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp trên máy tính.

+ Thi tự tuận: Ứng viên thực hiện bài thi viết tại Hội đồng thi.

- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển chọn

Thông báo chi tiết về thể lệ các vòng tuyển chọn sẽ được ban hành sau ngày 30/10/2019.

V.TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN

Vì số lượng suất tham dự học tập tại chương trình hạn chế, nên mỗi một bạn được chọn đồng nghĩa với một bạn trẻ khác mất đi cơ hội rèn giũa trong chương trình. Do đó, khi trở học viên của chương trình, các học viên cần có cam kết nghiêm túc và có sự thể hiện xứng đáng với cơ hội mà mình được nhận. Cụ thể, học viên có trách nhiệm:

(1) Học tập nghiêm túc, rèn luyện và phát triển chính mình;

(2) Sẵn sàng cống hiến sức trẻ và lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng trong thanh niên, sinh viên.

VI.RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH

Mục đích: Giới thiệu chương trình đến toàn thể các bạn sinh viên. Tại buổi này, giới thiệu các kiến thức, thông tin chung về Đoàn – Hội UEH, về cán bộ. Kết thúc là phần trao đổi giao lưu với các cán bộ hiện tại và các cựu cán bộ để làm rõ hơn các vấn đề mà các bạn tham gia đào tạo quan tâm.

Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 15/11/2019.

Nội dung: Buổi này tập trung làm rõ các vấn đề:

 • Phong trào, hoạt động Đoàn – Hội tại môi trường Đại học là gì? Khác gì với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ở cấp Trung học phổ thông.
 • Phong trào Đoàn – Hội tại môi trường UEH như thế nào, có gì khác và đặc trưng.
 • Giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mạng của tổ chức Đoàn – Hội UEH.
 • Cán bộ Đoàn – Hội là những ai? Đặc điểm, phẩm chất, tố chất, chuẩn mực của một người cán bộ Đoàn – Hội UEH.
 • Tham gia hoạt động Đoàn – Hội tại UEH được nhiều hay mất nhiều?
 • Giới thiệu quy định lề lối làm việc tại hệ thống Đoàn – Hội UEH.
 • Phần trao đổi và giao lưu với cựu cán bộ Đoàn – Hội UEH.

VII.NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chuỗi đào tạo gồm 3 giai đoạn khác nhau, giúp học viên học tập, rèn luyện kiến thức, kỹ năng, tầm nhìn và trải nghiệm công tác thực tế.

1.Giai đoạn 1: Nhận thức

Mục đích: Cung cấp kiến thức tổng quan về hệ thống tổ chức Đoàn – Hội UEH cũng như các thông tin, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng mềm cần thiết và liên quan về công tác Đoàn – Hội nói chung và Đoàn – Hội UEH nói riêng.

Thời gian: tháng 11/2019 – 01/2020.

Nội dung cụ thể: Bao gồm 7 buổi học:

 • Buổi 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống tổ chức Đoàn – Hội UEH. Tìm hiểu về các Ban chuyên môn Đoàn – Hội trường. Chức năng và tầm quan trọng của Chi đoàn, Chi hội và tìm hiểu về các CLB/Đội/Nhóm.
 • Buổi 2: Kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức và quản lý công việc trong môi trường Đoàn – Hội.
 • Buổi 3: Kỹ năng văn bản.
 • Buổi 4: Kỹ năng Thấu hiểu bản thân
 • Buổi 5: Kỹ năng Tư duy lãnh đạo
 • Buổi 6: Kỹ năng Giao tiếp – Quan hệ cộng đồng
 • Buổi 7: Kỹ năng Tư duy phản biện

Thử thách: Các học viên sẽ được yêu cầu xây dựng một chương trình, hoặc một công việc, hoặc một dự định mà bản thân muốn làm nhất cho hoạt động phong trào Đoàn – Hội UEH.

Kết thúc giai đoạn này, học viên sẽ tham gia hoạt động dã ngoại, sinh hoạt tập thể mang nhiều yếu tố vui chơi giải trí thông qua các hoạt động teambuilding, văn nghệ, lửa trại và viếng thăm di tích lịch sử cùng với học viên UYLP các mùa trước.

2.Giai đoạn 2: Xây dựng tầm nhìn

Mục đích: Trang bị cho học viên một tầm nhìn rộng và sâu hơn về các hoạt động của Đoàn – Hội trường, tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động của các Ban chuyên môn và hoạt động Đoàn – Hội cấp trường và trang bị những kỹ năng, kiến thức và tinh thần của một người thủ lĩnh.

Thời gian: tháng 02 - 03/2020.

Nội dung cụ thể:

Học viên được phân công về các ban chuyên môn trực thuộc Đoàn – Hội trường. Các học viên đảm nhận vai trò trợ lý cho Thường trực các Ban chuyên môn (Trưởng/Phó ban) và thực hiện các nhiệm vụ được trực tiếp các Trưởng/Phó ban phân công.

Trong giai đoạn này, học viên tham gia hoàn thành các nhiệm vụ được phân công tại Ban chuyên môn. Bên cạnh đó, học viên phải chủ động quan sát và tìm hiểu được tổng thể hoạt động của Ban chuyên môn và hoạt động của Đoàn – Hội trường.

          Giai đoạn này đòi hỏi học viên phải thật sự chủ động học hỏi từ công việc, từ các Trưởng/Phó ban và các cán bộ tại các Ban chuyên môn, rèn luyện khả năng quan sát và xây dựng cho bản thân một tầm nhìn đủ lớn.

3.Giai đoạn 3: Hành động

Mục đích: Tạo môi trường làm việc thực tế, cơ hội tiếp xúc công việc nhằm thực hành các kiến thức được đào tạo, có thêm trải nghiệm thực tế và am hiểu được văn hóa đơn vị khoa/viện.

Thời gian: từ tháng 12 – tháng 07/2020.

Nội dung cụ thể:

Các học viên được phân công về các khoa/viện (dự tính không phân về 2 Ký túc xá). Các học viên đảm nhiệm vai trò tương đương Ủy viên Ban chấp hành khoa/viện, trực tiếp tham gia các hoạt động theo sự phân công của đơn vị.

Nhiệm vụ của học viên là phối hợp thực hiện cùng các Ủy viên Ban Chấp hành khác để hoàn thành nhiệm vụ được phân công tại đơn vị.

Kết thúc giai đoạn này, các ứng viên thực hiện một bản tổng kết đánh giá, trong đó nêu rõ quá trình tham gia thực tế tại đơn vị, những kết quả mà bản thân đã thực hiện được, những gì chưa được so với kỳ vọng và mục tiêu ban đầu; cảm nhận của bản thân về đơn vị nơi đã tham gia.

Trong quá trình diễn ra giai đoạn này, Ban Tổ chức sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, dự kiến 1-2 lần/tháng.

Yêu cầu:

Cần có sự hỗ trợ nhiệt tình của tập thể Ban Chấp hành Đoàn – Hội các đơn vị khoa/viện đối với các học viên được phân công tham gia công tác tại đơn vị mình; có phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ/Ban Thư ký trực tiếp theo dõi, hướng dẫn.

Bên cạnh việc học viên tham gia vào các hoạt động chung của khoa/viên, thường trực khoa/viện có thể phân công học viên vào các mảng cụ thể như tổ chức, phong trào và học tập tùy vào năng lực và nguyện vọng của học viên, để học viên có cơ hội tiếp cận sâu hơn ở các mảng chuyên môn từ góc nhìn cơ sở.

Ban tổ chức thường xuyên liên hệ với các đơn vị nhằm nắm bắt thông tin cũng như tình hình của các thành viên đang tham gia công tác tại đơn vị được phân công.

Kết thúc giai đoạn này, học viên thực hiện một bài viết trả lời 4 câu hỏi:

 • Nếu muốn thay đổi một điều của cá nhân, bạn sẽ chọn thay đổi điều gì?
 • Nếu được tham gia lại từ đầu khóa đào tạo này, bạn sẽ thực hiện lại như thế nào?
 • Hãy mô tả bản thân mình trước khi và sau khi hoàn thành chương trình này?
 • Suy nghĩ và mong muốn của cá nhân bạn về tổ chức Đoàn – Hội UEH đến thời điểm này?

4.Tổng kết

- Ban Tổ chức chương trình sẽ thực hiện đánh giá năng lực và sự trưởng thành của từng học viên, tiến hành giới thiệu nhân sự cho các đơn vị Đoàn – Hội cơ sở và Đoàn – Hội trường.

- Ban Tổ chức thực hiện đánh giá toàn bộ quá trình đào tạo và những kết quả đạt được của chương trình.

- Thực hiện chương trình tổng kết và lễ tốt nghiệp dành cho những học viên xuất sắc hoàn thành chuỗi đào tạo.

VIII.ĐÁNH GIÁ - KHEN THƯỞNG

1.Đánh giá

Ban Tổ chức chương trình thực hiện theo dõi và đánh giá học viên trong suốt quá trình chuỗi đào tạo.

2.Khen thưởng

- Giải thi tuyển: Top 3 ứng viên hoàn thành xuất sắc phần thi tuyển: Giấy chứng nhận của Đoàn trường + phần quà từ chương trình;

- Khen thưởng các học viên hoàn thành xuất sắc chuỗi đào tạo: Giấy chứng nhận của Đoàn trường + Kỷ niệm chương;

- Khen thưởng chung cuộc dành cho học viên xuất sắc nhất: 01 Giải nhất, 01 Giải nhì và 01 Giải ba. Bao gồm: Giấy khen Đoàn trường + Kỷ niệm chương + Phần quà từ chương trình.

IX.THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN

1.

Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

2.

Nguyễn Thị Thương Nhớ

PBT Đoàn trường

Phó ban

3.

Nguyễn Đình Hoàng Uyên

PBT Đoàn trường

Phó ban

4.

Trần Nhật Hoàng

PBT Đoàn – Chủ tịch HSV trường

Phó ban

Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường và Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường là thành viên hội đồng tuyển chọn.

X.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ban chỉ đạo:

Tập thể Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường phối hợp chỉ đạo xuyên suốt chương trình đào tạo.

2.Thành lập Ban tổ chức:

Thành phần Ban tổ chức gồm có:

- Thường trực Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường;

- Đại diện các Ban chuyên môn và các cơ sở Đoàn – Hội;

Cùng các đồng chí trưởng, phó các Ban chuyên môn và thường trực các cở sở Đoàn – Hội là thành viên Ban tổ chức.

Trong đó:

+ Trưởng Ban tổ chức: Bí thư Đoàn trường;

+ Phó Ban Thường trực: Trưởng/phó Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường.

(Quyết định phân công Ban tổ chức được ban hành sau).

3.Tiến độ thực hiện

Tháng 10/2019:

Xây dựng kế hoạch;

Xin ý kiến chỉ đạo, góp ý của BTV Đoàn và BTK Hội SV trường.

25/10/2019:

Xin ý kiến Ban Chấp hành Đoàn trường và cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt các đơn vị.

26/10/2019:

Ban hành kế hoạch.

Tháng 11/2019

Triển khai cho các cơ sở Đoàn – Hội;

Tiến hành truyền thông;

Công tác chuẩn bị;

Tuyển chọn học viên.

Tháng 11/2019 – 09/2020:

Tổ chức chương trình đào tạo;

Tổng kết, giới thiệu nhân sự cho các cơ sở, các ban chuyên môn.

Đầu tháng 10/2020:

Họp rút kinh nghiệm.

 

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Ban TNTH, Ban tổ chức, Ban CNLĐ;

- Đảng ủy – BGH;

- BTV Đoàn, BTV HSV trường;

- Các cơ sở Đoàn – Hội;

- Ban tổ chức chương trình;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Dương Minh Mẫn