Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 21 - năm 2021

11/09/2021

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục; để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 21 – năm 2021.

Có thể là hình ảnh về văn bản

- Kế hoạch, điều lệ và danh mục tài liệu tham khảo được công bố tại: http://bit.ly/UEH-OLP2021

- Mở đăng ký: từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021 trên website http://bit.ly/UEH-OLP2021

(đăng nhập bằng tài khoản email UEH, 1 thành viên đại diện đăng ký cho đội).

- Thi thử (trắc nghiệm trực tuyến): 08g00 - 20g30 ngày 01/3/2021 trên http://olp.ueh.edu.vn

- Thi chính thức (trắc nghiệm trực tuyến): 08g00 - 20g30 ngày 02/3/2021 trên http://olp.ueh.edu.vn

- Vòng loại, vòng bảng, bán kết, chung kết: từ 07/3 đến 25/3/2021 tại cơ sở A (chi tiết theo lịch của BTC).