Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Ánh sáng soi đường

12/09/2021

Nhằm góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên cả nước; Hội Sinh viên UEH hưởng ứng tích cực Hội thi "Ánh sáng soi đường"  bằng cách đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên APP Thanh niên Việt Nam.

 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HỘ SINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HƯỚNG DẪN THAM GIA VÒNG THI TRỰC TUYỄN HỘI THI OLYMPIC TOÀN QUỐC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC LÊ NIN, TU TƯỞNG HÃ CHÍ MINH ÁNH SÁNG SOI ĐƯƠNG LẦN I١ NĂM 2021'

 

- Hội thi chính thức  bắt đầu với 6 tuần thi từ ngày 16/05/2021 đến ngày 27/6/2021.

- Vòng chung kết trực tuyến: dự kiến tổ chức vào ngày 03/07/2021.

- Vòng thi chung kết toàn quốc: dự kiến tổ chức vào ngày 10/07/2021.

 

* Thông tin chi tiết về hội thi: https://bom.to/C4ZVtfRJXMQmb.

* Thông tin ghi nhận tham gia hội thi: điền form ghi nhận tham gia theo tuần tại Fanpage Ban Tình Nguyện - Hỗ Trợ Sinh Viên UEH: https://www.facebook.com/tnhtsv.ueh