Hội thảo Chuyên ngành 2022: Trade Marketing - Bước chuyển đổi mới

05/05/2022

Hội thảo Chuyên ngành 2022: Trade Marketing - Bước chuyển đổi mới

 

Hội thảo Chuyên ngành là một chương trình học thuật thường niên của IBC với mục đích cung cấp kiến thức từ tổng quan đến chuyên môn về một lĩnh vực nhất định, giúp cho sinh viên có góc nhìn thực tế về những cơ hội và thách thức ngành nghề trong lĩnh vực đó. Với lần quay trở lại này, Hội thảo Chuyên ngành 2022 sẽ đem đến một chủ đề hấp dẫn: “Trade Marketing”.

 

 

 

Timeline chương trình

Chặng 01: 

Trial Run (14/05/2022 - 22/05/2022)

Chặng 02: 02 buổi Workshop

Workshop 01 - Unlock The Mystery (31/05/2022)

Workshop 02 - No More Secret (02/06/2022)

 

Thông tin chi tiết

Hội thảo Chuyên ngành 2022: Trade Marketing - Bước chuyển đổi mới


Thông tin liên hệ:

- Fanpage: International Business Club

- Email: truyenthong@ibc-ueh.com

- Hotline: 0799 727 242 (Kiều Diễm)

                 0923 034 910 (Đan Nguyên)

                 0914 260 496 (Thùy Diệu)

 

Theo dõi chương trình!