HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM NHIỆM KỲ 2020 – 2023

06/05/2021

Ngày 06/05/2021, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023 cho cán bộ Đoàn – Hội các cấp tại trường.

 

 

 
 
Ngay sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Thành phố kết thúc, Hội Sinh viên trường đã tiếp tục triển khai nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết đến cơ sở thông hình thức Online bằng các sản phẩm tuyên truyền trên Website Đoàn - Hội Youth.ueh.edu.vn và Cuộc thi "tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023" tại website http://tracnghiemonline.youth.ueh.edu.vn trong tình hình dịch Covid phức tạp.