Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021 - 2022

06/09/2021

Thực hiện công văn số 85-CV/TWHSV ngày 17/8/2021 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021 – 2022, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố triển khai cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nộp hồ sơ xét học bổng.

——————————————————————————————————

THÔNG TIN HỌC BỔNG

1) Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên hỗ trợ đối tượng sinh viên chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19.

2) Số lượng: 100 suất (trị giá: 3.000.000 đồng/suất).

3) Điều kiện:

- Điều kiện bắt buộc: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điểm học tập năm học 2020 - 2021 đạt tối thiểu: 6,5 (đối với thang điểm 10); 2.5 (đối với thang điểm 4). Đối với sinh viên năm nhất, kết quả học tập lớp 12 đạt tối thiểu: 7,0 (đối với thang điểm 10). 

- Điều kiện ưu tiên: 

+ Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”,“Học sinh 3 tốt”,“Học sinh 3 rèn luyện” các cấp.

+ Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021.

+ Được khen thưởng về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2020 - 2021.

4) Cách thức và thời gian đăng ký:

- Sinh viên gửi hồ sơ tại: hocbong.hoisinhvien.com.vn trước ngày 10/9/2021.

- Hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đăng ký học bổng (Mẫu đơn đăng ký). 

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).

+ Giấy chứng nhận bản thân hoặc người trong gia đình bị bệnh hoặc khuyết tật (nếu có).

+ Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học; thành tích  cứu người, cứu nạn; thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” (nếu có).

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc thẻ sinh viên photo.

 

Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng theo dõi tại website www.sac.vn hoặc liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Dịu – Phòng Tổ chức Hành chính (ĐT: 090.4422.080)