Thông báo về kết quả vòng 1 – Học bổng “Swing for Dreams” năm 2021

15/10/2021

Căn cứ vào kết quả xét học bổng “Swing for Dreams” năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo:

TIN NỔI BẬT