Đề án Tổ chức chuỗi chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2019

15/02/2019

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 165 -ĐA/ĐHKT-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

 

ĐỀ ÁN

Tổ chức chuỗi chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2019

----------------

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

            1. Mục đích:

- Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường, tiến đến chuẩn hoá công tác tập huấn và đào tạo cán bộ Đoàn – Hội tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

- Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Đoàn – Hội, chuẩn bị nhân sự cho các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc và cấp trường.

2. Yêu cầu:

Mỗi cán bộ Đoàn – Hội sau khi được tập huấn phải chủ động tham gia tích cực vào việc xây dựng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ngày càng vững mạnh.

 

II. ĐỐI TƯỢNG

Phân loại đối tượng được tập huấn, đào tạo thành 4 nhóm:

Đối tượng 1

- UVBCH, PBT, Bí thư chi đoàn;

- UVBCH, chi hội phó, chi hội trưởng chi hội;

Đối tượng 2

- UVBCH Đoàn khoa/viện;

- UVBCH Liên chi hội SV khoa/ KTX;

- Thành viên Ban điều hành/Ban Chủ nhiệm CLB-Đ-N cấp trường;

- Ban điều hành/Ban Chủ nhiệm CLB-Đ-N cấp khoa/KTX;

- Thành viên các ban chuyên môn Đoàn, Hội trường.

Đối tượng 3

- UVTV Đoàn khoa/viện;

- UVTK Liên chi hội SV khoa/ KTX;

- Thường trực CLB-Đ-N cấp trường;

- UVBCH Đoàn, Hội trường;

- Cán bộ quy hoạch, định hướng của cơ sở (Đối tượng 3)

Đối tượng 4

- Thường trực Đoàn khoa/Viện;

- Thường trực LCHSV khoa/KTX;

- Trưởng, phó Ban chuyên môn Đoàn, Hội trường;

- UVTV Đoàn trường, UVTK Hội SV trường trở lên;

- Cán bộ quy hoạch, định hướng của cơ sở (Đối tượng 4)

 

 

III. NỘI DUNG

Nội dung tập huấn, đào tạo trong năm được chia làm 5 buổi cho các đối tượng như sau:

STT

NỘI DUNG TẬP HUẤN

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

Buổi 1

- Trại tập huấn dã ngoại, giao lưu cán bộ Đoàn – Hội:

+ Định hướng hoạt động Đoàn - Hội UEH năm 2019

+  Giá trị người cán bộ và việc xây dựng hình mẫu người cán bộ Đoàn – Hội

+ Kỹ năng dựng lều trại;

+ Kỹ năng tổ chức trò chơi, team building, sinh hoạt lửa trại;

+ Kỹ năng giải mật thư,…

2,3,4

Ngày

09 - 10/03/2019

Trung Tâm dã ngoại Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận

Buổi 2

- Chuyên đề: Tập huấn công tác kiểm tra, giám năm 2019.

3,4

Tối Thứ 6

Ngày 29/3/2019

A.103

Buổi 3

- Chuyên đề 1: Thể thức văn bản Đoàn – Hội.

- Chuyên đề 2: Công tác quyết toán tài chính, quan điểm về vận động tài trợ

- Nguyên tắc làm việc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác:

+ Mượn và sử dụng Cơ sở vật chất

+ Quy tắc hoạt động của VP Đoàn - Hội trường: Vận

3,4

Chiều T6

03/5/2019

A.103

Buổi 4

- Chuyên đề: Phương thức truyền thông các hoạt động

1,2,3,4

Tháng 5

(Dự kiến)

Buổi 5

 Vai trò của bí thư chi đoàn, chi hội trưởng, Nghiệp vụ công tác của Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng

1,3

21/10/2019

A.116

(Đợi K45 vào)

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG

            1. Yêu cầu

- Các bộ Đoàn, Hội thuộc đối tượng nào phải hoàn thành nội dung tập huấn yêu cầu của đối tượng đó.

- Khi cán bộ được bổ nhiệm vào vị trí mới mà chưa tham gia lớp tập huấn và dành cho đối tượng tương đương thì thường trực các cơ sở Đoàn – Hội có trách nhiệm bồi dưỡng nhân sự và đề xuất cấp trường hỗ trợ tập huấn bổ sung.

- Hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra liên quan đến nội dung tập huấn

2. Các bài kiểm tra có trong đề án

- Kiểm tra kiến thức chung Đoàn – Hội, điều lệ Đoàn và các vấn đề trong công tác Đoàn – Hội UEH.

            - Các nội dung về kỹ năng sẽ thực hiện kiểm tra ngay tại lớp học.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1.  

ThS. Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Trưởng ban

 1.  

ThS. Quan Hán Xương

Phó Bí thư Đoàn trường

Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường

Phó ban

 1.  

Đ/c Trần Nhật Hoàng

Phó Bí thư Đoàn trường

Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Phó ban

 1.  

ThS. Nguyễn Đình Hoàng Uyên

Phó Bí thư Đoàn trường

 

Thành viên

 1.  

Đ/c Nguyễn Thị Thương Nhớ

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Chánh văn phòng Đoàn trường

Thành viên

 1.  

Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Loan

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Thành viên

 1.  

Đ/c Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

 1.  

Đ/c Trần Thị Mĩ Trang

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

 1.  

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Phương

Phó Chủ tịch HSV trường

Thành viên

 1.  

Đ/c Lưu Trần Tuyết Nhi

Thành viên ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

 1.  

Đ/c Đàm Thị Mai Ly

Thành viên ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

 1.  

Đ/c Phạm Xuân Ngọc Lam

Thành viên ban TCXD Đoàn trường

Thành viên

 

            Cùng các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường và Ban Tổ chức – Xây dựng HSV trường cùng là thành viên Ban Tổ chức.

 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

10/02 – 15/02/2019

Hoàn thành dự thảo kế hoạch;

20/02/2019:

Xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn và Ban Thư ký Hội SV trường;

20/02 – 28/02/2019:

Triển khai đến các cơ sơ Đoàn – Hội;

09/03 – Tháng 10/2019:

Tổ chức tập huấn theo kế hoạch;

Tháng 11/2017:

Họp rút kinh nghiệm.

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BTV Đoàn, BTK HSV trường;

- Các cơ sở Đoàn, Hội;

- CLB, Đội, Nhóm;

- Website Đoàn – Hội;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

Dương Minh Mẫn

 

 

TIN NỔI BẬT