Danh sách Hội viên

21/10/2015

   Hội Sinh viên trường cung cấp danh sách Hội viên theo các KHÓA trên cơ sở danh sách các LỚP của phòng Quản lý đào tạo và phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học. Các cơ sở Hội trực thuộc và chi hội có thể sử dụng danh sách này để thực hiện công tác quản lý, phát triển Hội viên tại đơn vị mình.

    Danh sách sẽ được cập nhật khi có thay đổi. Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi email về địa chỉ: hoisinhvien@ueh.edu.vn (cc: tochucsv@ueh.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng Đoàn trường (Phòng B2.603, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).