Cuộc thi vẽ tranh, thiết kế ấn phẩm cổ động Luật phòng, chống Ma túy 2021

16/10/2021

Cuộc thi vẽ tranh, thiết kế ấn phẩm
cổ động Luật phòng, chống Ma túy 2021

- Nhằm chào mừng 75 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11/1946 – 9/11/2021);
- Cổ động, tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy đến Đoàn viên, sinh viên;
- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cho Đoàn viên, sinh viên ý thức phòng, chống tác hại của ma túy. Giúp sinh viên nhận thức các vấn đề pháp lý cơ bản cũng như hiểu rõ hơn pháp luật và cách pháp luật được áp dụng vào thực tế;
- Tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên nâng cao khả năng nhận thức, thảo luận, lan tỏa thông điệp đến cộng đồng về việc phòng, chống tác hại của ma túy.


Timeline chương trình
- 04/10 – 10/10: Truyền thông giới thiệu chương trình;
- 21/10 – 28/10: Mở link nhận bài dự thi;
- 28/10 – 08/11: Bắt đầu bình chọn;
- 10/11/2021 : Công bố kết quả chương trình;
 
Thông tin chi tiết:
Thông tin liên hệ:
Theo dõi chương trình!
 

TIN NỔI BẬT