Cuộc thi Nhiếp ảnh và Collage art - "UEH Snap: Tách!"

06/05/2022

Cuộc thi Nhiếp ảnh và Collage art

"UEH Snap: Tách!"

 

“UEH Snap” thuộc chuỗi hoạt động “Văn hóa thưởng thức” do Liên chi hội Sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing trực thuộc Hội Sinh viên UEH thực hiện. Chương trình mang sứ mệnh ươm mầm sáng tạo, nuôi dưỡng nghệ thuật cho các bạn sinh viên thông qua hình thức nhiếp ảnh và Collage Art.

 

 

 

Timeline chương trình

- Cuộc thi: UEH Snap: Tách!

Thời gian diễn ra: Từ ngày 04/05/2022 đến ngày 15/05/2022

- Hoạt động cảm nhận: Nghiệm

Thời gian diễn ra: Ngày 07/05/2022

- Talkshow: Phía sau nghệ thuật

Thời gian diễn ra: Ngày 10/05/2022

- Chuỗi chia sẻ kỹ năng 

Thời gian diễn ra: Từ ngày 07/05/2022 đến ngày 12/05/2022

- Triển lãm: Đa sắc

Thời gian diễn ra: Từ ngày 20/05/2022 đến ngày 21/05/2022

 

Thông tin chi tiết

Cuộc thi Nhiếp ảnh và Collage art - "UEH Snap: Tách!"


Thông tin liên hệ:

- Fanpage: Đoàn - Hội Khoa Kinh Doanh Quốc Tế - Marketing

- Email: banmarketingtruyenthongkqm@gmail.com

- Hotline: 0931 206 930 (Bích Phương)

 

Đăng ký tham gia!