Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC) tuyển dụng

14/05/2022

Nộp đơn dự tuyển online (theo mẫu)  download và gửi đơn theo địa chỉ email: tuyendung@aisc.com.vn

Mọi liên lạc về nộp hồ sơ liên hệ số điện thoại: (028) 3832.7485 – Ext: 13 (Mr. Nhân).

TIN NỔI BẬT