Thông báo về kết quả Học bổng LOTTE đợt 2 năm 2021

15/09/2021

Căn cứ vào kết quả xét trao Học bổng LOTTE đợt 2 năm 2021 của Quỹ Học bổng LOTTE, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau: