Chương trình Nghiên cứu khoa học - Lựa chọn để khẳng định - CLB YoRE

04/05/2021

💢 CƠ CẤU CÁC VÒNG THI:
📍 Vòng 1: Đăng ký link online (28/04/2021 – 04/05/2021)
Talkshow DREAMZ (29/04/2021)
Các bạn sinh viên đăng ký dự thi sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, trong phần câu hỏi tự luận trình bày sơ lược về đề tài nghiên cứu của nhóm/cá nhân.
➡️ Ban tổ chức (BTC) chọn ra 10 đề tài (10 nhóm) có ý tưởng triển vọng nhất để bước tiếp vào vòng 2.
📍 Vòng 2: Training (09/05/2021)
Dựa vào buổi Training chương trình tổ chức dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, các nhóm sẽ làm bài báo cáo đề tài gửi về BTC.
➡️ BTC sẽ chọn ra 6 bài làm xuất sắc nhất để bước tiếp vào vòng 3.
📍 Vòng 3: Phản biện ( 29/05/2021)
6 nhóm xuất sắc nhất sẽ lần lượt trình bày và bảo vệ đề cương trước hội đồng Ban giám khảo bằng powerpoint đã được gửi về trước cho BTC.

Thông tin chi tiết: Chương trình Nghiên cứu khoa học - Lựa chọn để khẳng định 2021