Chương trình học bổng Acecook Việt Nam năm 2018

02/05/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

-----------------

Số:  27 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng Acecook Việt Nam năm 2018

------------------         

                                                                    

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ các sinh viên đạt thành tích học tập tốt nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty Fourth Valley Concierge Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Chương trình học bổng Acecook Việt Nam năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 41, 42 và 43.
 • Số lượng: 12 suất.
 • Trị giá học bổng: 500 USD/suất.
 • Điều kiện tham gia học bổng:
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật, sinh viên là con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ;
  • Có điểm trung bình tích lũy từ 6,5 trở lên;
  • Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đoàn, hội hoặc các hoạt động công tác xã hội;
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm 2018.
 • Quy trình đăng ký và dự tuyển:
  • Bước 1: sinh viên đăng ký thông tin tại đường link: https://tinyurl.com/hbacv2018  (khuyến khích đăng ký sớm để có cơ hội nhận quà tặng từ Acecook với số lượng có hạn)
  • Bước 2: sinh viên đăng tải những giấy tờ cần thiết (nếu có) bằng cách truy cập đường link: https://tinyurl.com/hbacv2018-ueh

Lưu ý:

 • Các giấy tờ được chấp nhận bao gồm cả bản scan, hình chụp từ điện thoại (hình rõ ràng)
 • Sinh viên vui lòng đăng tải trước ngày 10/05/2018, các trường hợp không thể đăng tải hoặc gặp phải vấn đề khó khăn xin liên hệ trực tiếp với phía công ty qua địa chỉ email: topcareer.international.vn@4th-valley.com với chủ đề email (subject) theo mẫu: [ACV2018]_Trường_MSSV_V/v Bổ Sung Hồ Sơ
  • Bước 3: Hoàn thành đơn dự tuyển download tại: https://tinyurl.com/dondkacv2018 và nộp lại cùng Bảng điểm quá trình học tập có xác nhận của Phòng QLĐT - CTSV cho đại diện của Acecook tại buổi Hội thảo vào thời gian và địa điểm sau:
 • Thời gian: 08h30-11h30, thứ năm, ngày 10/05/2018.
 • Địa điểm: Phòng A1.03, Cơ sở A -59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.
 • Thông tin liên hệ: sinh viên thắc mắc về chương trình học bổng vui lòng liên hệ
  • Anh Lộc, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, điện thoại: 028.3855.1777
  • Anh Hải, Công ty Fourth Valley Concierge Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 • Các đơn vị đối tác có liên quan (để phối hợp);
 • Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký

 

Huỳnh Thúc Định