Chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018”

02/05/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

-------------

Số:   28 /TB-ĐHKT-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018”

----------------

                                                                    

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018” cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

-     Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 40 có hộ khẩu tại tỉnh Khánh Hòa.

-     Số lượng: 100 suất cho các trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh.

-     Trị giá học bổng:

+    Học bổng Platinum (2.000.000 đồng/ suất), điều kiện:

§  Điểm trung bình chung 2 học kỳ gần nhất (HKĐ 2017 và HKC 2017) từ 8,5 trở lên.

§  Không có điểm dưới 6 ở các môn học trong học kỳ.

+    Học bổng Gold (1.500.000 đồng/ suất), điều kiện:

§  Điểm trung bình chung 2 học kỳ gần nhất (HKĐ 2017 và HKC 2017) từ 8,0 trở lên.

§  Không có điểm dưới 5,5 ở các môn học trong học kỳ.

+    Học bổng Silver (1.000.000 đồng/ suất), điều kiện:

§  Điểm trung bình chung 2 học kỳ gần nhất (HKĐ 2017 và HKC 2017) từ 7,0 trở lên.

§  Không có điểm dưới 5,0 ở các môn học trong học kỳ..

-     Thủ tục đăng ký xét học bổng

+    Nộp hồ sơ: sinh viên đăng ký xét cấp học bổng trực tuyến tại website: vieclam.khatoco.com, chuyên mục "Hoc bổng Khatoco"; hồ sơ (scan hoặc chụp ảnh) bao gồm:

§  Thẻ sinh viên.

§  Chứng minh nhân dân (cấp tại Khánh Hòa).

§  Bảng điểm 02 học kỳ gần nhất (HKĐ 2017 và HKC 2017).

§  Giấy khen hoặc Giấy chứng nhận các thành tích khác (nếu có).

Lưu ý: Sinh viên phải đảm bảo tính trung thực của hồ sơ, nếu phát hiện có gian lận, Ban Tổ chức sẽ thông báo đến trường nơi sinh viên đang theo học.

+    Hạn nộp hồ sơ

§  Đến hết ngày 15/5/2018.

§  Ưu tiên cho những hồ sơ đăng ký sớm.

-     Kết quả cuối cùng

+    Hồ sơ được xét chọn sẽ được công khai trên website vieclam.khatoco.com.

+    Giấy mời tham dự buổi lễ "Trao học bổng và giới thiệu về Tổng công ty Khánh Việt" sẽ được Ban Tổ chức (BTC) gửi qua địa chỉ email sinh viên đã đăng ký.

+    Thời gian & địa điểm tổ chức: Dự kiến tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 02/06/2018 (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên giấy mời).

Lưu ý

§  Khi tham dự buổi lễ, sinh viên cần mang theo bản chính bộ hồ sơ để BTC đối chiếu.

§  BTC sẽ liên lạc qua địa chỉ emai hoặc số điện thoại sinh viên đăng ký, vui lòng kiểm tra mail thường xuyên để nhận thông tin kịp thời từ BTC.

-     Thông tin liên hệ: sinh viên thắc mắc về chương trình học bổng vui lòng liên hệ anh Tuyến, Tổng công ty Khánh Việt, email: thanhtuyen70@gmail.com

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký

 

Huỳnh Thúc Định