Chuỗi truyền thông chào đón Tân sinh viên K47 khoa Tài chính công - Capricorn

12/11/2021

Chuỗi truyền thông chào đón Tân sinh viên Khoa Tài chính công - Capricorn
Capricorn là chương trình được tổ chức bởi Đoàn - Hội khoa Tài Chính Công thông qua hoạt động truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá về Đại học UEH, các chương trình, hoạt động của Đoàn - Hội và giới thiệu chuyên ngành của khoa Tài chính công cho các bạn tân sinh viên K47 trực thuộc Khoa. Bên cạnh đó chương trình còn tạo cho các bạn sinh viên một môi trường vui chơi, kết bạn và giao lưu với các thế hệ sinh viên trong trường giúp các bạn hòa nhập với môi trường học tập mới.

Timeline chương trình
- Hoạt động 1: THE UNIVERSE (06/11 - 12/11/2021)
- Hoạt động 2: DISCOVERY (13/11 - 19/11/2021)
- Hoạt động 3: TO BE A STAR (20/11 - 26/11/2021)

 
Thông tin liên hệ:

- Fanpage: Đoàn - Hội Khoa Tài Chính Công
- Email: banthuky.tcc@gmail.com

 

TIN NỔI BẬT