Chuỗi challenge UEH-M

12/09/2021

Với sứ mệnh cao cả là giới thiệu văn hóa UEH và tạo sự gắn kết giữa Hội Sinh viên UEH và các sinh viên các khóa UEH, bất chấp những khó khăn khoảng cách nhất thời hiện tại. Trên hết cả chính là lan tỏa những giá trị tốt đẹp của “nền văn hóa” UEH đồng thời lan truyền các giá trị tích cực, tốt đẹp của trường tới sinh viên.

 

Có thể là tranh biếm họa về văn bản

 

M nghĩa là Miss (Nhớ)

M nghĩa là Match (Phù hợp)

M nghĩa là Member (Thành viên)

UEH-M cũng đại diện cho 3 steps và cung bậc cảm xúc chính của mọi UEHers trước đi đến và trở thành một phần của đại gia đình Hội Sinh viên UEH.

 

- Sự kiện nằm trong chuỗi Truyền thông về Hội Sinh viên UEH (01/08/2021 - 10/10/2021).

- Tiktok ChuyennhaHoi.ueh: tiktok.com/@chuyennhahoi.ueh

- Xuống trạm và khám phá những challenge tiếp theo tại: https://www.facebook.com/tnhtsv.ueh

- Chi tiết xem tại: https://tinyurl.com/556y63yd.