GoVirlunteer - Chính sách bảo mật

17/01/2022

1. Cam kết bảo mật dữ liệu của GoVirlunteer

- Đối với chúng tôi, quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Chính sách bảo mật dữ liệu này giải thích cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập vào Website của GoVirlunteer. 

- Chính sách bảo mật này mô tả phạm vi thông tin chúng tôi thu thập và theo dõi khi bạn sử dụng Website GoVirlunteer, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và đối tượng chúng tôi chia sẻ thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

2. Phạm vi thông tin

- Chính sách bảo mật này bao gồm “Thông tin cá nhân” mà chúng tôi thu thập qua Website. “Thông tin cá nhân” là thông tin nhận dạng, mô tả, có khả năng hợp lý sẽ liên quan đến cá nhân bạn, dù là độc lập hay đi kèm với các thông tin khác cung cấp cho chúng tôi. 

- Ví dụ về Thông tin cá nhân bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin mà bạn cung cấp khi tạo tài khoản trên GoVirlunteer.

3. GoVirlunteer sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

- Cung cấp thông tin các hoạt động tình nguyện mà bạn tham gia;

- Phòng tránh giả mạo và gian lận;

- Cải thiện nội dung, chức năng của nền tảng.

4. ​GoVirlunteer tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với những đối tượng nào?

- Đơn vị tổ chức hoạt động bạn tham gia;

- Ban Quản trị nền tảng (Admin);

- Các bên liên quan đến hỗ trợ quyền lợi người tham gia.

 

Phiên bản: 1.0.0

Cập nhật bởi: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên UEH

Cập nhật ngày: 07/01/2022