Bản tin Đoàn - Hội số 36 tháng 5/2022

29/05/2022

 

 

Youth - Today
BẠN CÓ LỜI MỜI TRỞ THÀNH CHIẾN SĨ!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Youth - Coming Soon
 
 
 
 
 
 
 
Flower of UEH
 

>> Chương trình "Tín dụng học tập" học kỳ cuối năm 2022 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45, 46, 47.
>> Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2022 - Chặng 1: Mùa hè xanh.
                             
                              Xem thêm >>
  
 
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN QUA EMAIL
 
Sản phẩm của Ban Công nghệ & Truyền thông số
Trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Facebook
YouTube
Website