Bản tin Đoàn - Hội số 32 tháng 4/2022

01/05/2022

 

Điểm tin Đoàn - Hội


 
Youth - Today
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Youth - Coming Soon
 
 
 
 
 
 
 
 
Flower of UEH
 
 
 
 

“Mỗi một sự lựa chọn đều phải đối mặt với sự đánh đổi nhưng mình cảm thấy hành trình ở Đoàn- Hội UEH rất quý giá và đáng để đánh đổi.”

 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN QUA EMAIL
 
Sản phẩm của Ban Công nghệ & Truyền thông số
Trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Facebook
YouTube
Website