Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Toán - Thống kê - Nhiệm kỳ IX 2022 - 2024

08/06/2022

Hiểu được vai trò quan trọng trong công tác Đoàn Thanh niên và phong trào thanh niên, sau thời gian làm việc nghiêm túc và cân nhắc kỹ lưỡng, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chính thức bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Khoa Toán - Thống kê nhiệm kỳ 2022 - 2024

 

Đồng hành cùng nhau trong nhiệm trong nhiệm kỳ 2022 - 2024 đều là những “mảnh ghép khác nhau” nhưng cùng chung chí hướng dùng sức trẻ, sức sáng tạo vô cùng để đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua hành động của Đoàn khoa Toán - Thống kê.

 

Đoàn khoa Toán - Thống kê UEH