Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh - Nhiệm kỳ XII 2022 - 2024

03/06/2022

Từ trước đến nay, mỗi thế hệ sinh viên BIT luôn luôn tự hào có trong mình tấm lòng đam mê cống hiến và tinh thần trách nhiệm cao. Tin chắc rằng những thế hệ sau luôn tự tin tiếp bước đảm nhận sứ mệnh của những người đi trước. Đoàn Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh hân hoan đón chào nhiệm kỳ 2022 - 2024 với những luồng sinh khí mới đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

 

Đoàn khoa Công nghệ Thông tin Kinh doanh