Buổi phản biện - "Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2021"- Khoa Khoa học xã hội

16/09/2021

“Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì quá lớn để thử”

Đề tài môn học xuất sắc UEH500 là một sân chơi học thuật cho sinh viên thể hiện năng lực học tập của mình bằng đề tài môn học tại chuyên ngành. Tạo tiền đề để các bạn có thể phát triển khả năng nghiên cứu khoa học tham gia các chương trình mang tầm cỡ như: Nhà Nghiên cứu trẻ, Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka

 

 

Vừa qua, Ban chấp hành Đoàn khoa Khoa học xã hội tổ chức buổi phản biện “Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2021” bằng hình thức trực tuyến, buổi phản biện đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các nhóm thí sinh đến từ nhiều lớp khác nhau, các nhóm đã mang đến những đề tài nghiên cứu sáng tạo cùng với sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng và đặc biệt hơn hết là sự tham gia góp mặt quan trọng của thành phần Ban giám khảo:

1.TS. Phạm Thị Kiên: Giảng viên khoa Khoa học xã hội Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM.

2.ThS. Hoàng Xuân Sơn: Giảng viên khoa Khoa học xã hội Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM.

3.TS. Đỗ Minh Tứ: Giảng viên khoa Khoa học xã hội Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM

 

 

(Ảnh ban giám khảo cùng với các nhóm thi tại buổi phản biện)

 

Xin chúc mừng các nhóm thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình xứng đáng với những nỗ lực và tâm huyết của các đội đã dành ra. Các đội đã xuất sắc bước vào vòng phản biện gồm:

 

1.KHXH01 - Vận dụng nguyên lý phát triển vào quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp Việt Nam hiện nay.

2.KHXH02 - Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2016-2021 và tác động của đại dịch Covid tới xuất - nhập khẩu trái cây của Việt Nam.

3.KHXH03 - Quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa và văn hóa đọc của sinh viên đại học Kinh tế TP.HCM trong bối cảnh công nghiệp lần thứ tư.

4.KHXH04 - Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống tinh thần của thanh niên Việt Nam ngày nay.

5.KHXH05 - Vai trò của việc đổi mới giáo dục đối với sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát triển nguồn nhân lực các tỉnh phía Nam.

6.KHXH07 - Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại giai đoạn 2016-2021 và những tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đến một số lĩnh vực kinh tế của Việt Nam.

7.KHXH08 - Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế giai đoạn 1986 - 2021 và vấn đề đạo đức kinh doanh ở Việt Nam thời gian qua.

8.KHXH09 - Các nhân tố tác động đến sự bất bình đẳng trong cơ hội giáo dục tại Việt Nam.

9.KHXH11 - Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Kinh tế tư bản tư nhân thời kỳ đổi mới và tác động của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

10.KHXH12 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc tác động đến cuộc chiến chống covid-19 của Việt Nam.

11.KHXH13 - Quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa và văn hóa đọc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Văn hóa đọc của sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư.

12.KHXH14 - Vận dụng quan điểm của Triết học Mác - Lênin về mối quan hệ giữa cá nhân trong xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

13.KHXH15 - Vận dụng tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa với việc xây dựng lối sống văn hóa nghĩa tình của con người Việt Nam.

14.KHXH16 - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giáo dục thế hệ trẻ về đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

15.KHXH17 - Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xuất-nhập khẩu giai đoạn 2016-2021 và tác động của đại dịch Covid-19 đến xuất-nhập khẩu của Việt Nam thời gian qua.

 

 

( Phần trình bày của các nhóm )

 

Kết thúc buổi phản biện, ban tổ chức hy vọng sau cuộc thi các bạn vẫn sẽ đam mê học hỏi, nghiên cứu thông qua cuộc thi sẽ là bước đệm lớn giúp cho các bạn sinh viên phát triển khả năng nghiên cứu khoa học tham gia các chương trình mang tầm cỡ khác. 

TIN NỔI BẬT