Sinh viên UEH hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện 2014 – [MV] CHỈ THẾ THÔI

Sinh viên UEH hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện 2014 – [MV] CHỈ THẾ THÔI

“Mở ra đi em Có những điều mình chưa nói Những lúc chìm vào đêm tối Những nút thắt trong…