Tình Nguyện tốt

Sẻ chia khoảnh khắc ý nghĩa cùng 600 tình nguyện viên UEH trong Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 46 với chủ đề “Giọt Hồng Sẻ Chia”

Ngày 04-05/10 vừa qua, Hội Sinh viên UEH đã phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 46 với chủ đề “Giọt Hồng Sẻ Chia” thu hút đến gần 600 tình nguyện viên là viên chức, sinh viên UEH tham gia hiến máu. 

Xem thêm »

Sẻ chia khoảnh khắc ý nghĩa cùng 600 tình nguyện viên UEH trong Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 46 với chủ đề “Giọt Hồng Sẻ Chia”

Ngày 04-05/10 vừa qua, Hội Sinh viên UEH đã phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 46 với chủ đề “Giọt Hồng Sẻ Chia” thu hút đến gần 600 tình nguyện viên là viên chức, sinh viên UEH tham gia hiến máu. 

Xem thêm »