admin

Hội thao sinh viên ISB – ISB Games 2023

ISB GAMES hay còn được biết đến với cái tên Hội thao sinh viên ISB, là một chương trình thường niên được tổ chức nhằm rèn luyện và phát triển thể chất cho các thế hệ sinh viên năng động tại Viện ISB. ISB GAMES 2023 với tên gọi inFLAME là cơ hội để ngọn lửa nhiệt huyết và năng lượng bên trong mỗi bạn sinh viên “cháy sáng” hơn nữa, giúp cho các bạn trở thành những con người mạnh mẽ, tự tin và tài năng hơn. Với tinh thần của chương trình năm nay, khi sự nhiệt huyết bên trong của mỗi con người được hun đúc bằng tinh thần thể thao, slogan “Reborn when the game’s on” chính là “mồi lửa” cuối cùng để năng lượng bùng cháy, giúp cho các bạn lột xác thành một con người mới không chỉ bền bỉ hơn, bản lĩnh hơn mà còn tiến gần hơn với phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Xem thêm »

Hội thao sinh viên ISB – ISB Games 2023

ISB GAMES hay còn được biết đến với cái tên Hội thao sinh viên ISB, là một chương trình thường niên được tổ chức nhằm rèn luyện và phát triển thể chất cho các thế hệ sinh viên năng động tại Viện ISB. ISB GAMES 2023 với tên gọi inFLAME là cơ hội để ngọn lửa nhiệt huyết và năng lượng bên trong mỗi bạn sinh viên “cháy sáng” hơn nữa, giúp cho các bạn trở thành những con người mạnh mẽ, tự tin và tài năng hơn. Với tinh thần của chương trình năm nay, khi sự nhiệt huyết bên trong của mỗi con người được hun đúc bằng tinh thần thể thao, slogan “Reborn when the game’s on” chính là “mồi lửa” cuối cùng để năng lượng bùng cháy, giúp cho các bạn lột xác thành một con người mới không chỉ bền bỉ hơn, bản lĩnh hơn mà còn tiến gần hơn với phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Xem thêm »