admin

Hội thao truyền thống Khoa Du lịch 2023 – “MARVELOUS”

Hội thao truyền thống Khoa Du lịch là một sân chơi thể thao nhằm tạo ra cho các bạn sinh viên được giao lưu với nhau, thúc đẩy sức trẻ và tinh thần thể thao của các bạn sinh viên UEH thông qua các môn thể thao của chương trình. Hội thao bao gồm các môn bóng đá, cầu lông, kéo co, bida và bắn cung.

Hội thao truyền thống Khoa Du lịch “MARVELOUS” được tổ chức bởi Liên Chi hội sinh viên Khoa Du lịch với mong muốn mang tới các bạn sinh viên một đấu trường mà ở đó sẽ giúp các bạn nâng cao tinh thần teamwork, khả năng bàn bạc chiến thuật không chỉ ở các môn thi cần về sức mạnh mà còn là các môn thi mang tính tư duy.

Xem thêm »

Hội thao truyền thống Khoa Du lịch 2023 – “MARVELOUS”

Hội thao truyền thống Khoa Du lịch là một sân chơi thể thao nhằm tạo ra cho các bạn sinh viên được giao lưu với nhau, thúc đẩy sức trẻ và tinh thần thể thao của các bạn sinh viên UEH thông qua các môn thể thao của chương trình. Hội thao bao gồm các môn bóng đá, cầu lông, kéo co, bida và bắn cung.

Hội thao truyền thống Khoa Du lịch “MARVELOUS” được tổ chức bởi Liên Chi hội sinh viên Khoa Du lịch với mong muốn mang tới các bạn sinh viên một đấu trường mà ở đó sẽ giúp các bạn nâng cao tinh thần teamwork, khả năng bàn bạc chiến thuật không chỉ ở các môn thi cần về sức mạnh mà còn là các môn thi mang tính tư duy.

Xem thêm »