April 14, 2023

Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần sinh viên – DEFEAT THE FEAR

Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần sinh viên với chủ đề DEFEAT THE FEAR được ra đời nhằm đồng hành và đánh bại nỗi sợ của bạn, trên hành trình cố gắng và đánh bại nỗi sợ, bạn sẽ tích góp được cho bản thân nhiều bài học. Mang lại giá trị tinh thần mạnh mẽ, một lăng kính tích cực hơn và hướng đến các bạn những điều tích cực nhất.

Xem thêm »

Văn hóa Đọc – khoa Tài chính công và BELL CLUB – Readnology 4.0

VỀ READNOLOGY 4.0

Được thực hiện bởi Đoàn – Hội khoa Tài Chính Công và Câu lạc bộ Anh văn – BELL Club, READNOLOGY 4.0 là chương trình thuộc chuỗi hoạt động văn hóa thưởng thức sinh viên nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên với các giá trị truyền thống – văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa đọc.
READNOLOGY 4.0 thuộc Văn hóa Đọc trong chuỗi hoạt động Văn hóa thưởng thức sinh viên 2023 (A New Lifestyle)

Với tên gọi READNOLOGY 4.0, chương trình mong muốn thúc đẩy nguồn cảm hứng đọc trong cộng đồng sinh viên và giúp các bạn làm quen với văn hóa đọc trong thời đại công nghệ số.

Xem thêm »

Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần sinh viên – DEFEAT THE FEAR

Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần sinh viên với chủ đề DEFEAT THE FEAR được ra đời nhằm đồng hành và đánh bại nỗi sợ của bạn, trên hành trình cố gắng và đánh bại nỗi sợ, bạn sẽ tích góp được cho bản thân nhiều bài học. Mang lại giá trị tinh thần mạnh mẽ, một lăng kính tích cực hơn và hướng đến các bạn những điều tích cực nhất.

Xem thêm »

Văn hóa Đọc – khoa Tài chính công và BELL CLUB – Readnology 4.0

VỀ READNOLOGY 4.0

Được thực hiện bởi Đoàn – Hội khoa Tài Chính Công và Câu lạc bộ Anh văn – BELL Club, READNOLOGY 4.0 là chương trình thuộc chuỗi hoạt động văn hóa thưởng thức sinh viên nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên với các giá trị truyền thống – văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa đọc.
READNOLOGY 4.0 thuộc Văn hóa Đọc trong chuỗi hoạt động Văn hóa thưởng thức sinh viên 2023 (A New Lifestyle)

Với tên gọi READNOLOGY 4.0, chương trình mong muốn thúc đẩy nguồn cảm hứng đọc trong cộng đồng sinh viên và giúp các bạn làm quen với văn hóa đọc trong thời đại công nghệ số.

Xem thêm »