March 14, 2023

Cuộc thi Kinh tế học – Tầm nhìn Bạn và Tôi 2023 – “Data economy – Storytelling with data”

Cuộc thi Kinh tế học – Tầm nhìn Bạn và Tôi được thiết kế với mục tiêu tạo ra cơ hội cho những tài năng trẻ có cơ hội đưa những kiến thức về Kinh tế học đến gần hơn với thực tiễn. Với chủ đề năm nay là “Data economy” sẽ mang đến cho các thí sinh những kiến thức và kỹ năng về phân tích dữ liệu bên cạnh việc vận dụng kiến thức kinh tế học, giúp các bạn trau dồi khả nắm bắt xu hướng của nền kinh tế trong tương lai.

Xem thêm »

Cuộc thi Kinh tế học – Tầm nhìn Bạn và Tôi 2023 – “Data economy – Storytelling with data”

Cuộc thi Kinh tế học – Tầm nhìn Bạn và Tôi được thiết kế với mục tiêu tạo ra cơ hội cho những tài năng trẻ có cơ hội đưa những kiến thức về Kinh tế học đến gần hơn với thực tiễn. Với chủ đề năm nay là “Data economy” sẽ mang đến cho các thí sinh những kiến thức và kỹ năng về phân tích dữ liệu bên cạnh việc vận dụng kiến thức kinh tế học, giúp các bạn trau dồi khả nắm bắt xu hướng của nền kinh tế trong tương lai.

Xem thêm »