February 16, 2023

[Coming Soon] Cuộc thi “Cuisine De Saigon”

Văn hóa Sài Gòn – Gia Định là một nền văn hóa giao thoa lâu đời, với Pháp là một trong những quốc gia tiên phong mang ẩm thực du nhập vào Sài Gòn. Tiếp nối đó, vô vàn những văn hóa ẩm thực từ khắp nơi trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam đã về hội tụ tại mảnh đất này. Lấy cảm hứng từ những tác động đó, tên cuộc thi đã ra đời. Với từ “Cuisine” trong tiếng Pháp mang ý nghĩa là ẩm thực, qua đó ta hiểu rằng tên chương trình theo nghĩa tiếng Việt là Ẩm thực Sài Gòn. Qua đó, cuộc thi muốn tạo sân chơi về kiến thức cho các bạn sinh viên và giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức về văn hóa, du lịch, ẩm thực,…

Xem thêm »

[Coming Soon] Cuộc thi “Cuisine De Saigon”

Văn hóa Sài Gòn – Gia Định là một nền văn hóa giao thoa lâu đời, với Pháp là một trong những quốc gia tiên phong mang ẩm thực du nhập vào Sài Gòn. Tiếp nối đó, vô vàn những văn hóa ẩm thực từ khắp nơi trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam đã về hội tụ tại mảnh đất này. Lấy cảm hứng từ những tác động đó, tên cuộc thi đã ra đời. Với từ “Cuisine” trong tiếng Pháp mang ý nghĩa là ẩm thực, qua đó ta hiểu rằng tên chương trình theo nghĩa tiếng Việt là Ẩm thực Sài Gòn. Qua đó, cuộc thi muốn tạo sân chơi về kiến thức cho các bạn sinh viên và giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức về văn hóa, du lịch, ẩm thực,…

Xem thêm »