KH vận động trồng cây, tạo mảng xanh tại cơ sở Nam thành phố

03/10/2019

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM – TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

---------------------

Số: 29/KH-ĐHKT-HSV

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019.

         KẾ HOẠCH

vận động trồng cây, tạo mảng xanh tại cơ sở Nam thành phố

-------------------

Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, dự án xây dựng cơ sở Nam thành phố là công trình quy mô nhất của UEH, là bước tiến đột phá của UEH trong tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất tương xứng với vị thế của nhà trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Cơ sở Nam thành phố của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nằm trên mặt tiền 350m đại lộ Nguyễn Văn Linh, tọa lạc ở khu chức năng số 15, đô thị mới Nam thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Với diện tích 11,1ha, dự án đang trong giai đoạn xây dựng khu hiệu bộ gồm các khối nhà hành chính - quản lý, thư viện, khối nghiên cứu đào tạo - nhà xe và 04 khối giảng đường.

Việc tạo mảng xanh tại cơ sở Nam thành phố là một công việc cần thiết và quan trọng, nhằm thực hiện chủ trương của UEH, Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch vận động trồng cây hoa giấy tại cơ sở Nam thành phố, với nội dung cụ thể sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1Mục đích

- Nhằm thể hiện tinh thần tự hào, tình yêu của Sinh viên với UEH;

- Thể hiện sự sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm của tuổi trẻ UEH trong chiến lược phát triển UEH nói chung và xây dựng cơ sở Nam thành phố nói riêng.

2 Yêu cầu

- Sinh viên tự nguyện đóng góp 1 phần kinh phí vào việc tạo mảng xanh cho khuôn viên cơ sở Nam thành phố.

II.ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN VẬN ĐỘNG

- Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy đang học tập tại UEH.

- Thời gian: Từ ngày 01/10 đến 11/11/2019.

III.NỘI DUNG

1. Hình thức vận động:

- Theo Tập thể LCH SV khoa làm đầu mối sau đó phân bổ xuống từng chi hội theo phân bổ của HSV trường.

2. Vị trí và số lượng cây và phương án vận động

2.1 Vị trí vận động trồng cây

- Dọc hàng rào bao quanh trường.

2.2 Số lượng vận động

- Trồng cây hoa giấy:

STT

Tên cây

Quy cách tối thiểu

(H=Chiều cao, D= Đ.kính)

ĐVT

Số lượng

Giá

tham khảo

(VNĐ)

1

Cây hoa giấy

H=50-60cm, D gốc=1-2cm

Cây

1000

25,000

 

2.3 Phương án vận động:

STT

Đơn vị

Tổng số Hội viên

Số cây vận động

Quy đổi thành hiện kim (VNĐ)

1

Kinh tế

1748

113

2,825,000

2

Quản trị

1685

109

2,725,000

3

Kinh doanh quốc tế - Marketing

3245

209

5,225,000

4

Tài chính công

644

42

1,050,000

5

Tài chính

1813

117

2,925,000

6

Ngân hàng

1262

81

2,025,000

7

Kế toán

1587

102

2,550,000

8

Toán thống kê

1220

79

1,975,000

9

Công nghệ thông tin kinh doanh

800

52

1,300,000

10

Lý luận chính trị

568

37

925,000

11

Luật

608

39

975,000

12

Ngoại ngữ kinh tế

321

21

525,000

Tổng

15500

1000

25,025,000

Lưu ý:

Kinh phí trên đã được quy đổi trên cơ sở phân bổ dựa theo số lượng Hội viên của các khoa;

Giá cây tham khảo trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, mua một số vật dụng trang bị cho việc trồng cây.

3. Triển khai công tác

3.1 Công tác triển khai – Báo cáo

- Hội Sinh viên trường triển khai đến các Liên Chi hội Sinh viên khoa;

- Các đơn vị triển khai cuộc vận động đến từng sinh viên;

- Hội Sinh viên trường tiếp nhận kinh phí đóng góp từ các đơn vị. Phối hợp với nhà trường để thành lập ban quản lý và giám sát việc triển khai thực hiện;

- Hội Sinh viên trường triển khai việc trồng cây tại cơ sở Nam thành phố trong tháng 10/2019.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá và khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực khi kết thúc cuộc vận động.

3.2 Công tác truyền thông

- Thực hiện các ấn phẩm truyền thông để vận động trồng cây và phát trên hệ thống LCD của UEH;

- Triển khai kế hoạch đến các đơn vị;

- Cập nhật danh sách đóng góp và đăng tải trên các kênh truyền thông của Đoàn – Hội trường.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Mời tham gia Ban chỉ đạo

1. TS. Trần Thế Hoàng

Phó Bí thư TT Đảng ủy –

Chủ tịch Hội đồng trường

Trưởng ban

2. PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt

Chủ tịch Hội đồng Tư vấn

Phó ban

3. ThS. Nguyễn Thiện Duy

Chánh văn phòng trường

Phó ban

4. ThS. Bùi Quang Hùng

Trưởng phòng Tài chính kế toán

Thành viên

5. ThS. Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

Thành viên

 

2. Thành lập Ban tổ chức

1. Đ/c  Trần Nhật Hoàng

Chủ tịch HSV trường

Trưởng ban

2. Đ/c Lê Thị Kim Anh       

Phó Chủ tịch Hội SV trường

Phó ban TT

3. Đ/c Bùi Nhựt Linh          

Phó Chủ tịch Hội SV trường

Phó ban

4. Đ/c Nguyễn Trần Dân Sinh

Phó Chủ tịch Hội SV trường

Phó ban

5. Đ/c Võ Hùng Cường

UVTK Hội SV trường

Thành viên

6. Đ/c Nguyễn Thái Hoàng Oanh  

UVTK Hội SV trường

Thành viên

7. Đ/c Trần Hữu Lộc

UVTK Hội SV trường

Thành viên

8. Đ/c Nguyễn Văn Thành

UVTK Hội SV trường

Thành viên

9. Đ/c Phạm Thị Yến Nhi

UVTK Hội SV trường

Thành viên

Cùng các đồng chí trong BCH HSV trường, các đồng chí là thường trực các Liên chi hội Sinh viên Khoa/KTX các CLB/Đ/N cấp trường là thành viên.

V.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ ngày 01/8 đến ngày 31/8/2019

: Xây dựng và xin ý kiến Đảng ủy – BGH trường;

- Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 10/9/2019

: Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Hội;

- Từ ngày 10/09 đến ngày 06/10/2019

: Tiếp nhận đóng góp của các đơn vị;

- Ngày 06/10/2019 – 27/10/2019

: Triển khai thực hiện trồng cây;

- Tháng 11/2019

: Tổ chức nghiệm thu.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (Để báo cáo);

- LCH SV Khoa;

- Lưu VP.

 

TM. BCH HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Trần Nhật Hoàng

 

 

 

 

TIN NỔI BẬT